Kiinteistötyönantajiin on tullut kyselyjä siitä, miten kiinteistöpalvelualan yritysten pitäisi koronatilanteessa varautua ohjeistamaan asuinkiinteistöissä toimivia työntekijöitään. Listasimme muutamia yleisohjeita kiinteistöpalvelualan työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisemiseksi.

Työt jatkuvat tartuntariski huomioiden

 Lähtökohtana on, että voimassa olevia sopimuksia noudatetaan ja työt jatkuvat normaalisti. Yleiset tilat ja rappukäytävät siivotaan, kiinteistöhuolto- ja ulkoalueiden hoitotyöt hoidetaan kuten ennenkin. Tarpeellisia hoito- ja ylläpitotehtäviä ei ole tarkoituksenmukaista siirtää, sillä niiden tekemättä jättämisestä saattaa aiheutua myöhemmin isompia ja kalliimpia, korjaustoimenpiteitä vaativia ongelmia.

Työnantajan on epidemiatilanne huomioiden tehtävä riskiarviointi työn suhteen ja huolehdittava työturvallisuudesta.

Akuutit toimenpiteet hoidettava

Akuutit korjaustoimenpiteet on hoidettava kaikissa olosuhteissa. Tämä voi tarkoittaa myös asuntokäyntejä. Tällöin asukkaalta on kuitenkin ensin varmistettava ja saatava lupa käyntiin ja samalla sovittava asukkaan kanssa, miten asunnossa toimitaan mm. suojautumisen suhteen.

Jos kyse on ei-kiireellisestä huoltotehtävästä eikä asuntokäyntiin ole saatu lupaa, tehtävän voi siirtää hoidettavaksi myöhemmin.

Työturvallisuus ja asukkaiden tietosuoja

 Taloyhtiö, isännöitsijä tai huoltoyhtiö voi pyytää asukkaita ilmoittamaan koronavirustartunnasta, altistuksesta tai karanteenista siinä tapauksessa, jos asuntoon on mentävä akuutin huoltotoimenpiteen vuoksi. Tähän ei kuitenkaan voi lain mukaan velvoittaa. Jos terveydentilaan liittyvää arkaluonteistatietoa kertyy, sitä on käsiteltävä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja: https://tietosuoja.fi/koronavirus

Suojautuminen

Jos asuntoon on mentävä ja asukkaan lupa siihen on saatu, on huomioitava ja sovittava molempien osapuolten osalta menettelytavoista mahdollisen tartuntariskin minimoiseksi (etäisyys, suojakäsineet ym.).

Kaikessa toiminnassa on huolehdittava työntekijöiden riittävästä ohjeistamisesta ja suojautumisesta. Työterveyslaitoksen verkkosivuilta löytyy täsmäohjeita palvelualoilla eri tehtävissä toimiville. Siivoustyöhön on laadittu erillisohjeistus, jota voidaan palvelualoille yleisesti suunnattujen ohjeiden ohella noudattaa soveltuvin osin myös kiinteistön hoito- ja ylläpitotehtävissä.

 

Työterveyslaitoksen ohjeet

Ohjeita työpaikalle: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirusohjeistus

Ohjeita palvelualoille: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-palvelualalle

Ohjeita erityisesti siivoukseen: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen