Koronavirustilanne koettelee kiinteistöpalvelualan yrityksiä. Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityksille suunnatun tuoreen kyselyn mukaan 43 prosenttia vastaajista arvioi, että koronavirustilanne heikentää yrityksen toimintakykyä ja taloudellista tilannetta erittäin tai melko paljon. Yli 50 prosenttia arvioi, että tilanne heikkenee ainakin jonkin verran. Vajaa 10 prosenttia arvioi yrityksen olevan vaarassa ajautua konkurssiin.

Iso osa kiinteistöpalveluyritysten asiakaskohteista on koronan takia suljettu. Esimerkiksi matkailu- ja ravintolapalvelualan kohteiden sulkeminen on vaikuttanut suoraan siivouspalveluiden kysyntään. Samoin kotisiivousta tarjoavat yritykset ovat raportoineet äkillisestä kysynnän romahtamisesta.

Samaan aikaan tarve tehostetulle siivoukselle ja desinfiointipalveluille monissa yleisissä tiloissa on kasvanut. Myös asuinkiinteistöjen siivouksen ja kiinteistön hoitopalveluiden on toimittava normaalisti koronatilanteesta huolimatta.

– Alan vastauksista heijastuu tilanteen luoma epävarmuus ja kahtiajakoisuus. Palveluiden kysyntä on toisaalla laskenut, toisaalla lisääntynyt. Suhdannevaihtelut näkyvät kiinteistöpalveluiden kysynnässä yleensä viiveellä, joten todennäköisesti alan tilanne on kehittymässä huonompaan suuntaan, toteaa Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén.

Noin viidennes kyselyyn vastannaista yrityksistä on jo joutunut lomauttamaan henkilöstöään ja 24 prosenttia vastaajista arvioi lomautusten olevan edessä lähiviikkoina. Myös irtisanomisten arvioidaan toteutuvan lähiaikoina noin 15 prosentissa yrityksistä.

Hallituksen toimet riittämättömät

Yli puolet vastaajista kokee, että maan hallituksen tähänastiset toimet auttavat yrityksiä vain vähän tai ei ollenkaan. Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyritysten viesti päättäjille on, että nyt tarvitaan suoraa rahallista tukea, ei lainarahaa ja maksulykkäyksiä.

– Suoraa tukea voitaisiin myöntää esimerkiksi suhteessa todennettuun liikevaihdon pienenemiseen tai lomautettujen määrään. Työnantajamaksuihin sekä arvonlisäverojen ja ennakkoverojen maksamiseen tarvitaan maksuhelpotuksia, ei lykkäyksiä, ehdottaa Gramén.

– Business Finlandin ja ELY-keskusten avustuksista ei tässä tilanteessa ole suurimmalle osalle kiinteistöalan yrityksistä riittävää hyötyä, Gramén jatkaa.

Suojavarusteiden saatavuus huolenaiheena

Kiinteistöpalvelualan yritykset toimivat erilaisissa yhteiskunnan toiminnan ja huoltovarmuuden kannalta kriittisissä asiakaskohteissa esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, päivittäistavarakaupassa, lääketeollisuudessa ja sote-alalla. Kyselyn mukaan 60 prosenttia vastaajista on huolissaan erilaisten suojavarusteiden ja desinfiointiaineiden saatavuudesta ja riittävyydestä.

 

Kysely toteutettiin EK:n toimesta 30.-31.3.2020 ja siihen vastasi 110 Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyritystä eli noin 30 prosenttia liiton jäsenistä.