Kokonakriisi on ollut ennennäkemätön kolaus elinkeinoelämälle – ensi vaiheessa palvelusektorille mutta viiveellä myös muille toimialoille. Nyt on estettävä konkurssiaalto ja suurtyöttömyys, jotta Suomi pääsee jaloilleen akuutin kriisin jälkeen.

EK:n kärkiviestit kehysriiheen:

1) Hallituksen jo päättämät tukitoimet pannaan täytäntöön tehokkaasti. Hallituksella pitää myös olla valmiutta korottaa ja jatkaa jo tehtyjä tukitoimia, mikäli ne osoittautuvat riittämättömiksi. Työmarkkinajärjestöjen yhdessä neuvottelemaan toimenpidepakettiin kuuluvien esitysten kestoa on jatkettava kesäkuun lopusta vuoden loppuun.

2) Vahvistetaan työnantajayritysten työllistämis- ja kasvuedellytyksiä

3) Panostetaan kansalaisten laajaan testaamiseen.

4) Työllisyyden edellytysten vahvistamiseksi on pidättäydyttävä kaikista yritystoimintaan kohdistuvista uusista veroista ja maksujen korotuksista. Samoin on lykättävä kaikkia sellaisia hankkeita, jotka luovat yrityksille uutta hallinnollista taakkaa.

5) Koronakriisi lisää syrjäytymisriskiä suomalaisessa yhteiskunnassa ja vaikuttaa voimakkaasti niin valtion kuin kuntien rahoituspohjaan. Tämä edellyttää uudelleen arviointia ja uusia toimenpiteitä.

Lue koko tiedote