Yritysten omistajuuteen tulee tarttua keinona, jolla Suomen hallituksen on mahdollista saavuttaa elintärkeä työllisyystavoitteensa. EK kiirehtii käynnistämään hallitusohjelmaan kirjattua omistajuusohjelmaa. Avainasemassa on kannustava verotus, sukupolvenvaihdokset, päätöksenteon vaikutusarvioinnit sekä kansalaisten taloustaidot.

EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Kari Jussi Aho välitti työllistävien yrittäjä-omistajien viestit Suomen hallitukselle valtuuskunnan kesäkokouksessa 16.8.

– On erinomaista, että Rinteen hallitus on sitoutunut kansallisen omistajuusohjelman käynnistämiseen. Omistajuus on yhteinen asia, jolla kotitaloudet, yritykset ja koko yhteiskunta saadaan vaurastumaan rinnakkain. Vaikutukset heijastuvat työllisyyden, investointien, vientitulojen, verotulojen ja hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden muodossa kaikkien suomalaisten elämään.

Työnantajina toimivat pk-sektorin yrittäjä-omistajat haluavat antaa parhaan panoksensa työllisyysasteen nostamiseksi 75 prosenttiin. Siksi politiikkatoimet tulee suunnata niin, että ne kannustavat ottamaan riskiä ja sijoittamaan pääomia juuri suomalaiseen yritystoimintaan, sen laajentamiseen ja työpaikkojen luomiseen.

15 000 pk-yritystä saatava siirtymään uusien omistajien käsiin

Kannustava ja kansainvälisesti kilpailukykyinen verotus on hyvän omistajuuspolitiikan ytimessä, muistuttaa EK:n pk-johtaja Jouni Hakala.

– Viisailla veropäätöksillä on mahdollista vauhdittaa esimerkiksi omistajanvaihdoksia, jotka koskettavat peräti 15 000 suomalaisyritystä eri puolilla maata. Perintöverotuksen palauttaminen vuoden 2011 tasolle helpottaisi elinkelpoisten yritysten siirtymistä seuraavalle sukupolvelle sekä mahdollistaisi työpaikkojen säilymisen ja lisääntymisen.

Omistajuuteen vaikutetaan horisontaalisesti monilla hallinnonaloilla, Hakala muistuttaa. Siksi EK ehdottaa, että poliittisen valmistelun vaikutusarviointeja täydennetään omistajuuden näkökulmalla.

Talousosaamisella kansalaistaitoja ja elämänhallintaa

Omaa rahankäyttöä koskevilla taloustaidoilla luodaan perusta omistamiselle ja yrittämiselle. Ne ovat kuitenkin myös välttämätön kansalaistaito, joka antaa eväät elämänhallintaan ja ehkäisee syrjäytymistä. Siksi EK kiirehtii kansallisen talousosaamisen strategian laatimista. Taloustiedon, matematiikan, yrittäjyyden ja omistajuuden opetusta on vahvistettava kaikilla koulutustasoilla, esiopetuksesta alkaen. Myös kannustava asenneilmapiiri on tärkeää.

EK on 16.8. julkaissut uudistetun version Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelmasta. Sitä valmistelleeseen työryhmään kuuluivat puheenjohtaja Kari Jussi Aho sekä jäsenet Jouni Hakala, Ilpo Kokkila, Sari Lounasmeri, Erkki K. Mäkinen, Timo Ritakallio, Petri Rouvinen, Pia Santavirta ja asiantuntijajäsen Pentti Pikkarainen. Työryhmän sihteerinä toimi Outi Ervasti.

Tutustu raporttiin: Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma: Yritysten omistajuus – avain hyvinvointiin

Lue lisää EK:n sivuilta