EK:n tuoreimman yrityskyselyn (ent. koronakysely) tulokset kertovat elinkeinoelämän pettymyksestä budjettiriihen päätöksiin.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mukaan budjettiriihi oli pettymys työpaikkoja tarjoaville yrityksille:

”Julkisen talouden tila huolestuttaa yrittäjiä ja hallitukselta odotettiin terävämpiä työllisyyttä parantavia päätöksiä. Myös paikallisen sopimisen osalta odotukset olivat korkealla, mutta asia lykättiin maaliskuun loppuun.”

Työnantajien arviot ovat silti Rinteen hallituksen saamia arvosanoja parempia, ilmenee kyselystä.

Tutustu EK:n yleiseen tulosaineistoon tästä

Kiinteistöalan tulokset* (9/2020)

  • Alan työnantajayritykset arvioivat hallituksen budjettiriihipäätöksiä vain hieman positiivisemmin kuin EK:n jäsenyrityskenttä keskimäärin. Suurin osa (66-70 %) arvioi, etteivät päätökset joko vaikuta mitenkään tai että ne vaikeuttavat yrityksen työllistämis-, investointi- ja kasvuaikomuksia.
  • Luottamus hallituksen kykyyn tehdä yrittäjyyttä tukevia päätöksiä on heikentynyt kuukauden takaisesta. Jopa 70 % kertoo luottamuksen olevan joko erittäin tai melko heikko. Luottamuksessa hallituksen työllisyystoimiin on enemmän hajaannusta, silti selvä enemmistö (63 %) kokee, ettei luottamusta juuri ole.
  • 14 % vastaajista kertoo, että nykyiset matkustusrajoitukset ja niihin liittyvät käytännöt haittaavat yritystoimintaa jossain määrin. Valtaosa kyselyyn vastanneista (85 %) arvioi, ettei rajoituksilla ole merkitystä omalle toiminnalle.
  • Loppukesällä näyttäytynyt epävarmuus tulevasta on hälventynyt. Suurin osa vastaajista (74 %) arvioi, että yritystoiminta jatkuu entisellään seuraavien kolmen kuukauden aikana. Lähes 20 % ennakoi toiminnan laajentuvan, toisaalta 8 % ennakoi toiminnan supistuvan. Konkurssiuhasta kertoo 2 % vastaajista.
  • Koronapandemia on vaikuttanut myös alan yritysten työllisyystilanteeseen. Kaikkiaan 96 % vastaajista kertoo, että kaikki yrityksen työntekijät ovat tällä hetkellä töissä. Nykyisellä henkilöstömäärällä kertoo pärjäävänsä 65 %, neljännes arvioi kuitenkin tarvitsevansa yhä lisää työvoimaa.
  • Vastaajista 6 % kertoo, että yrityksessä on jouduttu irtisanomaan henkilöstöä viimeisten 30 päivän aikana. Lähiaikoina irtisanomisia suunnitellaan 4 %:ssa vastaajayrityksistä. Vain 4 % kertoo tehneensä lomautuksia viimeisten 30 päivän aikana.

Esitetyt tulokset perustuvat 17.-18.9. kerätystä yritysaineistosta tehtyihin analyyseihin. Kiinteistötyönantajien jäsenistä viimeisimpään tutkimukseen osallistui 47 työnantajayritystä.

*Tulokset ovat suuntaa-antavia ja tuloksia tulkittaessa on huomattava, että erityisesti vastaajamäärältään pieniin aineistoihin sisältyy usein myös satunnaisvaihtelua. Lisäksi henkilöstön lomautuksia ja irtisanomisia sekä yritysten jatkuvuutta tarkastelevia kysymyksiä on tarkennettu, jonka seurauksena havainnot eivät näiltä osin ole suoraan vertailukelpoisia aiempien koronakyselyjen kanssa.