Yritysten tilanne on uudelleen vaikeutumassa. Yli neljännes EK:n yrityskyselyyn vastanneista yrityksistä on joutunut lomauttamaan kuluneen kuukauden aikana. Jopa kolmannes arvioi etätyön vähentävän niiden myyntiä.

Koronan toinen aalto pyyhkii nyt myös yritysten yli, toteaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies:

”Uusi kustannustuki pitää saada nopeasti ja joustavasti yritysten käyttöön, sillä pk-sektorin hätä on uudelleen syvenemässä. Positiivista on kuitenkin se, että lomautuksia tehneet yritykset ovat yhä pystyneet suurelta osin välttämään irtisanomisia.”

Lue EK:n tiedote

Tiivistelmä kiinteistöalan tuloksista (11 / 2020):

  • Koronan vaikutus liikevaihtoon. Yli puolet vastaajista (61 %) arvioi liikevaihdon olevan tällä hetkellä yhtä suuri tai suurempi kuin samaan aikaan viime vuonna. Loput vastaajista raportoivat liikevaihdon laskusta verrattuna vuodentakaiseen, kuitenkin enintään neljänneksellä 37 % ja vähintään neljänneksellä 2 %. Joulukuun osalta tilanteen ennakoidaan hieman vahvistuvan.
  • Lomautukset ja irtisanomiset. Suurin osa vastaajista (76 %) kertoo, ettei keväällä alkanut koronakriisi ole aiheuttanut tarvetta lomautuksiin. Henkilöstöään lomauttaneissa yrityksissä on pääosin vältytty lomautusten muuttumiselta irtisanomisiksi.
  • Euroopan koronarajoitusten merkitys yritystoimintaan. Rajoitusten vaikutukset synnyttävät jonkin verran hajontaa: 13 % kokee rajoitusten haittaavan yritystoimintaa, sen sijaan 5 % kokee niiden päinvastoin edistävän omaa yritystoimintaa. Noin 40 % vastaajista kokee, ettei rajoituksilla ole merkitystä.
  • Kustannustuen tarve. Vajaa kolmannes kyselyyn vastanneista kiinteistöalan yrityksistä aikoo hakea uutta kustannustukea. Lähes puolet kokee, ettei tuelle ole yrityksessä tarvetta, eikä sitä aiota hakea.
  • Etätyön vaikutukset myyntiin. Myynnin vähentymisestä nykyisille asiakkaille kertoo 13 % vastaajista, uusasiakashankinnan osalta 17 %. Noin puolet kokee, ettei etätyökulttuurilla ole vaikutusta yrityksen myyntiin.
  • Jatkuvuusnäkymät, konkurssiuhka. Alan jatkuvuusnäkymät ovat säilyneet olosuhteisiin nähden pääosin vahvoina. 9 % arvioi yritystoiminnan laajentuvan ja 86 % arvioi yrityksen tilanteen pysyvän ennallaan. Vain 5 % arvioi yritystoiminnan supistuvan.

Tulokset perustuvat 16.-18.11. kerätystä yritysaineistosta tehtyihin analyyseihin. Kiinteistötyönantajien jäsenistä tutkimukseen osallistui 53 työnantajayritystä.

Tulokset ovat suuntaa-antavia ja tuloksia tulkittaessa on huomattava, että erityisesti vastaajamäärältään pieniin aineistoihin sisältyy usein myös satunnaisvaihtelua.