Suomalainen elinkeinoelämä kärsii tällä hetkellä voimakkaasti Venäjän hyökkäyssodan seurauksista. Kohonneet energian hinnat ajavat yrityksiä yhä ahtaammalle. EK:n yrityskyselyn mukaan noin 80 prosenttia yrityksistä arvioi, että kohonneet energiahinnat ovat vähentäneet niiden kannattavuutta joko hieman tai merkittävästi.

”Yhteiskunnassamme on luotava malli, jolla korkeasta energian hinnasta kärsineet yritykset selviävät tämän vaiheen ohi. Näin viemme yritykset ja niiden työpaikat energiarotkon yli”, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Kyselyn mukaan lähes joka neljäs EK:n jäsenyritys suunnittelee lomauttavansa henkilökuntaansa seuraavan puolen vuoden aikana. Tämä on erittäin karu viesti yritysten nopeasti heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta.

Akuutin energiatilanteen lisäksi yrityksiltä kysyttiin hallituksen työllisyystoimien vaikuttavuutta. Vastaajista vajaat 80 prosenttia näki hallituksen keväällä käynnistämän pohjoismaisen työnhaun mallin neutraalina, mutta jopa 18 prosenttia haitallisena. Vain 8 prosenttia näki tämän työllistämistoimen lisäävän työllisyyttä. Tulos kuvastaa, että yritykset suhtautuvat suurella epäilyksellä hallituksen keinoihin lisätä työllisyyttä. Yritykset eivät koe, että malli lisäisi aidosti ammattitaitoisen ja työhön motivoituneen työvoiman määrää.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n yrityskysely toteutettiin 20.9-27.9.2022. Kyselyyn vastasi 745 työnantajayritystä ja tulokset on painotettu siten, että ne ovat suuntaa antavasti yleistettävissä työnantajayritysten perusjoukkoon.

Lue lisää kyselyn tuloksista.