Kiinteistötyönantajat ry järjestää 26.10.2022 maahanmuuttodialogin aiheesta “Monikulttuurinen kiinteistöpalveluala – vaikeudet ja vahvuudet maahanmuuttajien työllistymisessä ja työllistämisessä”. Dialogiin on kutsuttu jäsenyritysten asiantuntijoiden lisäksi edustajia Maahanmuuttovirastosta, SAK:sta, PAMista ja työsuojeluhallinnosta.

Keskustelu on osa sisäministeriön lanseeraamaa Maahanmuuttodialogit-keskustelusarjaa. Dialogeja järjestetään loka–marraskuussa eri tahojen toimesta eri puolella Suomea. Keskusteluissa maahan muuttaneet ja heidän kanssaan toimivat tahot pääsevät kuulemaan toistensa näkemyksiä, oivaltamaan uutta ja rakentamaan yhdessä visiota monimuotoisesta Suomesta.

Sisäministeriö teettää keskusteluiden kirjauksista yhteenvedon, jota hyödynnetään muun muassa tulevassa ulkomaalaislain kokonaisuudistuksessa sekä Suomen kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan valmistelussa. Alkuvuodesta 2023 julkaistava yhteenveto toimitetaan eduskuntapuolueille.

Kiinteistötyönantajat hyödyntää keskustelun antia myös omassa toiminnassaan ja edunvalvonnassa.

Lisätietoja: Tiia Brax