EK:n huhtikuun Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat suhdanteen piristyneen kevään aikana. Talous palautuu koronakriisistä lähikuukausien aikana, sillä suhdanneodotuksetkin ovat jatkaneet nousuaan.

”Suomen talous jatkaa piristymistään kesän tullessa. Rokotteet ja rajoitteiden purkaminen auttavat palvelusektorin tilannetta, joka monelta osin yhä varsin heikko. Suhdannenäkymät ovat nousussa kaikilla päätoimialoilla. Matalapaineessa pysytelleessä rakentamisessakin näkymät ovat selvässä nousussa”, toteaa EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen.

Koronapandemia on iskenyt hyvin eri tavoin talouteen. Erot toimialojen ja yritysten välillä ovat yhä suuria.

”Teollisuuden puolella heikosti pärjänneillä alatoimialoilla kuten metsä- ja teknologiateollisuudessa näkymät ovat paranemassa, kun taas elintarviketeollisuuden veto on nyt vuorostaan vaisumpaa. Palveluissa samaa muutosta ei ole nähtävissä. Tieto- ja viestintäpalvelut sekä kauppa vetävät yhä, matkailu- ja ravintola-ala painii yhä vaikeuksissa,” Pakarinen analysoi.

Työvoiman saatavuusongelmat nousevat taas pintaan

Vastaajayrityksistä 31 % koki riittämättömän kysynnän ongelmaksi. Toiseksi eniten ongelmia aiheutti osaavan työvoiman saatavuus, josta raportoi jo 21 % vastaajista. Työikäisen väestön väheneminen heijastuu yritysten toimintaan koko ajan enemmän.

”Osaavan työvoiman saatavuus oli iso ongelma jo ennen koronaa ja ongelma voimistuu kasvun käynnistyessä. Nyt tarvitaan uskottavia päätöksiä, joilla nopeutetaan ulkomaisen työvoiman lupaprosesseja. Lisäksi tarvitaan koulutuksen osuvuuden parantamista, aloituspaikkojen kohdentamista tarvealoille sekä koulupudokkuuden entistä parempaa ehkäisyä”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.

Elinkeinoelämän suhdannebarometri huhtikuu 2021

Lue EK:n sivuilta lisää