Henkilöstön työhyvinvoinnilla ja osaamisella on merkittävä vaikutus työn tuottavuuteen ja asiakaspalvelun laatuun. Työterveyslaitoksen alkuvuodesta 2021 käynnistynyt tutkimus selvittää, miten myös kiinteistöpalvelualaa koskettavat muutokset haastavat työhyvinvointia ja työntekijöiden osaamista.

Koronapandemia on aiheuttanut huolta useassa yrityksessä, niin työntekijöiden turvallisuuden, työn järjestelyiden kuin ihan kannattavuudenkin näkökulmista. Pandemian rajoitustoimenpiteiden myötä tulleet muutokset työvälineisiin, teknologiaan sekä ohjeisiin koronaturvallisesta työskentelystä palvelualoilla ovat lisänneet työntekijöiden osaamisvaatimuksia. Ilmassa on kuitenkin merkkejä myös siitä, että koronan kiihdyttämät muutokset saattavat voimistaa joitain työhyvinvoinnin, osaamisen ja ammattilaisuuden ulottuvuuksia, kuten ammattiylpeyttä ja työn merkityksellisyyden kokemusta. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin näitä koronapandemian, siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden sekä monien muiden alaa kohdanneiden muutosten vaikutuksia. Tarkastelussa ovat sekä työntekijöiden että myös yritysten kokemukset.

Työhyvinvointia ja työssä tarvittavia taitoja voidaan tukea työkykyjohtamisen keinoin. Keskeisiä keinoja ovat tietoon perustuva ennakointi, suunnitelmallisuus sekä seuranta ja arviointi.

Tutkimuksessa on mukana kaksi muutoksiin rohkeasti tarttuvaa kiinteistöpalvelualan yritystä, N-Clean Oy ja RTK-Palvelu Oy. Selvitämme vuoden 2021 aikana työkykyjohtamisen yhteyttä työntekijöiden työhyvinvointiin, osaamiseen ja työn tuloksellisuuteen näissä kahdessa yrityksessä. Työhyvinvointiin ja terveyteen voidaan vaikuttaa työkykyjohtamisella, jolloin vaikutetaan vähintään välillisesti myös niihin tekijöihin, joilla yrityksissä pyritään tekemistä taloudellista tulosta. Esimerkkeinä tällaisista tekijöistä toimivat muun muassa työn tuottavuuteen ja työkyvyttömyyskustannuksiin vaikuttaminen.

Ensi vuoden aikana tuotamme työpaikoille materiaalia, jolla  työhyvinvointia ja osaamista voi tukea hyvän työkykyjohtamisen keinoin. Materiaali tukee työpaikkoja myös toiminnan uudistamisessa ja tuleviin muutoksiin varautumisessa. Olemme työssämme tutkijoina ja asiantuntijoina erikoistuneet juuri näihin kysymyksiin ja tartumme tehtävään innolla.

Kiinteistöpalvelujen ohella tutkimme myös matkailu- ja ravintolapalvelujen, kaupan alan ja vartiointialan työtä. Alojen samanaikainen tutkimus mahdollistaa vertailun alojen välillä sekä hyvien käytäntöjen levittämisen ja toisilta oppimisen, toimialakohtaisten rajojen yli. Viimeisin laaja vertaileva tutkimus työhyvinvoinnista palvelualoilla toteutettiin yli kymmenen vuotta sitten, joten on korkea aika päivittää palvelualoilla tehtävän työn tilannekuvaa ja katsoa eteenpäin miten työhyvinvointia ja osaamista kannattaa parhaiten tukea.

Kiinteistötyönantajat ry on tutkimuksen yhteistyökumppani. Kiitos, kun olette mukana päivittämässä tilannekuvaa palvelualoilla tehtävästä työstä sekä siihen linkittyvästä työhyvinvoinnista, osaamisesta ja ammattilaisuudesta 2020-luvulle!

Sara Lindström, Irmeli Pehkonen, Minna Savinainen & Jarno Turunen,

Työhyvinvointi ja osaamien palvelualoilla – tutkimushanke, Työterveyslaitos