Kiinteistötyönantajat on saanut Ympäristöministeriöltä ja Kiinteistöalan koulutussäätiöltä rahoituksen sähköisen huoltokirjan tietomallin pilotoimiseksi. Hanke on jatkoa Sipilän hallituksen KIRA-digi kärkihankkeen kokeiluhankkeille sekä YM:n rahoituksella Boost Brothersin syksyllä 2019 toteuttamalle Sähköisten huoltokirjojen tiedonrakenteen yhtenäistäminen -hankkeelle, josta KITA teki aloitteen YM:lle keväällä 2019.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa huoltokirjadatan virtaaminen viemällä vakioitu huoltokirjarakenne (tietomalli) käytäntöön. KITAn kumppaneina hankkeessa toimivat Boost Brothers Oy, Platform of Trust Oy ja KIRAHub. Lisäksi hankkeen pilotoinnissa on mukana kahdeksan jäsenyritystä, huoltokirjajärjestelmätoimittajia ja kiinteistönomistajia. KITAn jäsenyrityksistä mukana ovat Lassila & Tikanoja Oyj, ISS Palvelut Oy, RTK-Palvelu Oy, Are Oy, Coor Service Management Oy, Lännen Palveluyhtiöt Oy, HH-Kiinteistöpalvelut Oy ja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy. Hanke on käynnistynyt huhtikuussa ja työn tulee olla valmiina syyskuun lopussa, jolloin tulokset julkaistaan ja niistä viestitään.