Toimisto tutuksi -juttusarja esittelee Kiinteistötyönantajien toimiston henkilökuntaa ja yhdistyksessä tehtävää työtä.

KITA:n elinkeinopoliittisen asiantuntijan Tiia Braxin päävastuualueet ovat koulutus- ja työvoimapolitiikan saroilla: kiinteistöpalvelualan osaamisen ja koulutuksen kehittäminen eri työryhmissä, verkostoissa ja hankkeissa sekä toiminta työllistämisen helpottamisen ja vastuullisen työnantajatoiminnan tukena.

Työn kannalta tärkeitä sidosryhmiä ovat muun muassa EK:n ja KIRA-alan asiantuntijat, muiden toimialojen kollegat, jäsenyritysten asiantuntijat, työntekijäpuolen edustajat sekä opetus- ja työhallinnon virkamiehet, poliittiset päättäjät ja opetusalan edustajat.

Ennen KITA-uraa Tiia toimi kymmenen vuoden ajan juristina ja HR-tehtävissä pöydän toisella puolella kiinteistöpalveluja tilaavan valtakunnallisen kiinteistönomistajan palveluksessa. Uteliaisuus työmarkkinakenttää ja palveluntuottajien toimintaa kohtaan sai hänet hakeutumaan kiinteistöalan työnantajajärjestöön. Aluksi Tiia työskenteli työmarkkinapuolella, mutta pian elinkeinoasiat veivät mukanaan ja KITA sai Tiiasta epoasiantuntijan vuonna 2008.

Verkostoissa on voimaa

Tiian työssä laaja yhteistyöverkosto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden välittää tietoa ja positiivista viestiä kiinteistöpalvelualasta ja yhyttää eri tahoja tekemään yhteistyötä alan menestymisen eteen. Tiiaa voisikin kutsua verkostoitumisen moniosaajaksi. Hän kiittää aktiivisia yritysyhteistyökumppaneitaan ja loistokollegoitaan pienessä, mutta tehokkaassa KITAssa.

-Työni on vaihtelevaa ja mukaansa tempaavaa. Useiden vuosien aikana kasvanut verkosto on valtava vahvuus edunvalvontatyössä.

Epoasiantuntijan keskeinen tehtävä on osallistua kiinteistöpalvelualan koulutuksen ja jatkuvan oppimisen väylien kehittämiseen siten, että alalle on tarjolla riittävästi laadukasta ja työelämälähtöistä koulutusta. Alan vetovoiman eteen pitää samalla tehdä sitkeästi töitä, jotta alan opintoihin ja tehtäviin hakeutuvien määrä saadaan vastaamaan työvoiman tarvetta. Vauhdilla kehittyvä ja monipuolinen ala kärsii usein aiheettomasti paikkansapitämättömien mielikuvien taakasta.

-Vuosien saatossa moni asia on muuttunut. Alan tehtävissä menestyminen edellyttää laajempaa ja monipuolisempaa ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta. Kaikkialle levittäytyvä digitalisaatio ja kestävän kehityksen vaatimukset avaavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia.

Sitkeydellä ja tarmolla tehdään alaa palvelevia koulutusuudistuksia

Tiia toimii työssään useissa eri työryhmissä ja hankkeissa. Yksi parhaiten mieleen painuneista tehtävistä on ollut Opetushallituksen koulutustoimikunnan puheenjohtajuus 2010-luvun puolivälissä. Koulutustoimikunnan kolmivuotiskauden aikana toteutettiin alan ammatillisen koulutuksen mittava uudistus, joka oli valmiiksi hienosti linjassa sitä seuranneen ammatillisen koulutuksen laajan reformin tavoitteiden kanssa.

-Uudistuksen ansiosta toimiala sai pitkään tavoitellut laaja-alaiset ammatilliset tutkinnot sirpaleisen tutkintotarjonnan tilalle. Ammatillisen koulutuksen kehittämistyössä on saanut olla mukana kädet savessa – sekä rautanyrkein että silkkihansikkain, Tiia naurahtaa.

Ammatillisen koulutuksen uudistaminen on hyvä esimerkki siitä, että epoasiantuntijan työ vaatii pitkäjänteisyyttä. Tarjolla on harvoin pikavoittoja. Kiinteistöpalvelualaa palvelevan koulutuksen kehittäminen ja osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen vaativat verkostoitumis- ja neuvottelutaitojen lisäksi aktiivista yhteydenpitoa lainvalmistelusta vastaaviin tahoihin sekä kykyä välittää tietoa ja asiantuntemusta poliittiseen päätöksentekoon.

-Pikalobbaamisen näyttösuorituksenani pidän tarkoin ajoitettua opetusministerin seuraan lyöttäytymistä hänen poistuessaan eräästä puhujatilaisuudesta ja seminaaritilan oven ja naulakoiden välillä hänelle pitämääni kahdenkeskistä palopuhetta siitä, miksi on tärkeää saada alan keskeiset tutkinnot nimettyä oikein, kertoo Tiia pilke silmäkulmassa.

Tiia kehuu jäsenistöä siitä, että alalla puhalletaan aktiivisesti yhteen hiileen hänenkin vastuullaan olevissa asioissa. Epoasiantuntijalla on työnsä tukena jäsenyritysten koulutus- ja rekrytointiasiantuntijoista koottu taustaryhmä.

Työkierrosta uusia näkökulmia omaan työhön

Viime keväänä Tiialla oli mahdollisuus ottaa vastaan sijaisuus EK:n osaaminen ja digi -vastuualueella omia tehtäviään vastaavissa keskusjärjestötason tehtävissä. Pistäytyminen EK:ssa toi hienolla tavalla uutta potkua ja perspektiiviä omaan työhön.

-Asioita on tärkeä päästä tarkastelemaan välillä oman organisaation ulkopuolelta. Olemassa olevasta verkostosta oli jälleen hyötyä, kun sijaisuus toteutui koronan takia yllättäen etätyömoodissa. Useimmat EK:n kollegoista ja sidosryhmien edustajista olivat entuudestaan tuttuja. Myös uusia tärkeitä kontakteja syntyi pestin aikana. Koin, että käynti EK:ssa oli tärkeä oman jatkuvan oppimisen kannalta.

KITAssa epo- ja työmarkkina-asiat kytkeytyvät usein läheisesti toisiinsa.

-Meillä on paljon yhteisiä tavoitteita, kun pohditaan esimerkiksi työvoiman saatavuutta ja työturvallisuuteen ja vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä. Pienessä ja tehokkaassa työyhteisössä jokapäiväinen yhteistyö sujuu mutkattomasti eivätkä monipuolista näkökulmaa edellyttävät tehtävät pääse siiloutumaan.

Tiian kesälomaviikot kuluvat veneillessä merellä ja saaristossa ja kevättalviin hän hakee virettä suvun yhteismökiltä Tornionlaakson latuverkostojen keskellä. Arjen vastapainoksi käyvät ulkoilu ja liikunta eri muodoissa, yhteinen aika ystävien kanssa ja musiikista nauttiminen eri tavoin.