Webinaari on tarkoitettu työsuojeluhenkilöstölle, esimiehille, henkilöstön kehittäjille sekä työntekijöille,
ja sen teemana on digitalisaation vaikutukset työpaikoilla työsuojelun näkökulmasta.

Alustajina toimivat asiantuntijat Seppo Tuomivaara Työterveyslaitokselta ja Päivi Rauramo Työturvallisuuskeskuksesta.

Pohdimme yhdessä osallistujien kanssa muun muassa seuraavia aiheita:

  • Miten digitalisaatio näkyy eri toimialoilla?
  • Miten digitaaliset sovellukset ja välineet muuttavat työtä?
  • Millaisia vaikutuksia digitalisaatiolla on työhyvinvointiin?
  • Miten digitalisaatio näkyy työsuojelutoiminnassa?

Webinaarin aiheet ja käsittely perustuvat vuoden 2018 Työsuojelupaneelin tuloksiin. Paneeli on
työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita käsittelevä kysely. Sen tarkoituksena
on tuottaa tietoa työpaikoilla näkyvistä ilmiöistä, tarpeista ja trendeistä, ja yhteiskunnallisten
ilmiöiden vaikutuksista työn tekemisen arkeen. Työsuojeluhenkilörekisteristä poimitulle paneeliryhmälle
lähetetään 1-2 kertaa vuodessa lyhyt sähköisen kysely kulloinkin ajankohtaisista
työpaikkojen toimintaan ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Työsuojelupaneeli on toteutettu Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä. Tämä digitalisaatiota käsittelevä kymmenes
paneeli on toteutettu toukokuussa 2018.

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariin Työturvallisuuskeskuksen sivuilta