Tuottavuutta ja vastuullisuutta datapohjaisen ennakoinnin avulla

Kiinteistöjen käyttäjille on tärkeää mahdollisimman häiriötön toiminta ja järkevä ennakointi esimerkiksi säiden tai tilatarpeiden muuttuessa. Vastaavasti palveluntarjoajien on järkevintä tuottaa palveluita niin, että niiden vaikuttavuus on panostukseen nähden optimaalisin. Datan avulla tällainen optimointi on mahdollista. Tilaisuudessa tunnistetaan, mitkä älykkäiden kiinteistön hoito- ja ylläpitopalveluiden käyttötapaukset ovat eri osapuolille tärkeimpiä ja luodaan uutta yhteistyöhön perustuvaa toimintamallia.

Mitä polttavia kysymyksiä ilmiöön liittyy?

  • Kiinteistöpalveluiden tehokkaampi tuottaminen. Korona on muuttanut tarpeita toimitiloille ja samalla luonut uudenlaiset vaatimuksen hygienialle.
  • Laitteiden järkevämpi huoltaminen todellisen tarpeen mukaan, eikä vain teknisen käyttöiän perusteella.
  • Uusien datapohjaisten toimintamallien luominen kiinteistönomistajien ja palvelutuottajien välillä, jotka optimoivat vaikuttavuutta.
  • Kiinteistön hoidon ja ylläpidon hiilijalanjäljen pienentäminen optimoimalla huoltotapahtumia.

 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.