Tervetuloa seminaariin 23.1.2024 klo 14-15 kuulemaan kestävyysraportoinnin yhteisen ESRS-tietomallin kehittämishankkeesta.

Sijainti: Hybridi, teams / Urban3-tila (Maria 01, Rakennus 03, 2. krs, Lapinlahdenkatu 16, Helsinki)
Järjestäjä: CO2 Datahub ekosysteemi, Finreim ja Katalysti

Ilmoittautumiset 16.1. mennessä sähköpostiin petri.suutarinen@finreim.fi. Pyydämme ilmoittamaan, osallistutko paikan päällä vai etänä.

Eurooppalaisen kestävyysstandardin (ESRS) tiedonantovaatimusten myötä suuryritysten ja sen jälkeen vaiheittain myös tiettyjen PK-yritysten pitää tehdä perusteelliset kaksoisolennaisuusanalyysit sisältäen myös arvoketjut. Tiedon keräämiselle ja hallinnalle kohdistuu suuria vaatimuksia, jotta raportoinnin työmäärä ei kasva kohtuuttomaksi ja jotta tiedot voidaan julkaista koneluettavina varmentajille ja sidosryhmille. Yritysten tulisi pelkän raportoinnin lisäksi tietysti saada taloudellisia hyötyjä liiketoimintaansa kestävyystiedolla johtamisesta.

RAKLI on mukana käynnistämässä hanketta, jossa alan kärkiyritykset pääsevät osallistumaan yhteiskehittämiseen, jonka tuloksena tulee olemaan alan yhteinen ja avoin ESRS standardin mukainen tietomalli ja toiminta-arkkitehtuuri kiinteistöjen omistajille.

Yhteiskehittämisen hyödyt:

  • yhteinen suomalaiselle kiinteistöalalle sovellettu ESRS implementointimalli parantaa raportoinnin laatua ja tehostaa sen toteutusta jokaisessa yrityksessä merkittävästi
  • hankkeessa myös autetaan ottamaan yhteisesti kehitetty malli käyttöön kussakin osallistujaorganisaatiossa

Hankkeelle ollaan valmistelemassa rahoituksen hankkimista KIRAilmasto-ohjelmasta. Tavoitteena on käynnistää hanke alkuvuoden 2024 aikana. Tilaisuuden ja projektin vetäjät ovat Petri Suutarinen / Finreim Oy ja Vesa Ilmarinen / Katalysti Oy yhteistyössä Raklin asiantuntijoiden kanssa ja osana KiraHubin alaekosysteemiä CO2DataHub.

Lisätietoja:

  • Petri Suutarinen, 0400 330322
  • Vesa Ilmarinen, 040 5086447