Tervetuloa kuulemaan, millaisia suosituksia Sitra tarjoaa elinikäisen oppimisen edistämiseksi kokonaisvaltaisesti Suomessa. Julkistamme maanantaina 13.12. klo 9.00-10.45 selvityksen, joka kokoaa Osaamisen aika -työssä kolmen vuoden aikana tehdyt havainnot suuntaviivoiksi etenemiselle.

Pitkän aikavälin tavoitteena on, että jokaisella on mahdollisuus kehittää osaamistaan kaikissa elämänvaiheissa.

Tähtäimenä on rakentaa Suomeen elinikäisen oppimisen politiikkaa. Tässä työssä Sitra on sillanrakentajana kutsunut koolle keskeiset toimijat, tuottanut tietoa muun muassa rahoituksesta ja ilmiölähtöisestä johtamisesta sekä luonut kokonaiskuvaa systeemisen muutoksen piirteistä. Työelämän, oppilaitosten ja julkisen sektorin 30 keskeistä toimijaa loi näkemyksen elinikäisen oppimisen Suomesta vuonna 2019. Nyt on aika viitoittaa, miten tästä eteenpäin!

Julkaisussa ei keskitytä niinkään tähän hetkeen kiinnittyviin toimenpiteisiin vaan laajempiin systeemiseen muutokseen tähtääviin suuntaviivoihin ja edellytyksiin menestyä elinikäisen oppimisen politiikan rakentamisessa. Tarkasteltavana ovat myös poliittiset linjaukset, osin näkyvät verkostot ja piilevät ajattelumallit.

Suositusten esittelyn lisäksi tilaisuudessa kuullaan niihin keskeisten toimijoiden kommentteja, muun muassa uuden Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen johtaja Kirsi Heinivirralta, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityiseltä ja muilta Osaamisen aika -projektin koordinaatioverkoston jäseniltä. Sitran yliasiamies Jyrki Katainen avaa tilaisuuden. Ohjelma tarkentuu lähempänä tilaisuutta.

Tilaisuus on suunnattu erityisesti elinikäisen oppimisen ja työikäisten osaamisen kehittämisen teemoista kiinnostuneille asiantuntijoille ja päättäjille.

Lue lisää ja ilmoittaudu