Osana TEM:n rahoittamaa Digitaalinen työllistyminen -hanketta toteutetaan kiinteistö- ja rakentamisalan ilmiökartoitus, jossa tunnistetaan alan keskeisimpiä elinikäisen oppimisen ja työllistymisen haasteita. Ilmiökartoitustyö jatkuu työpajoissa.

Luotettava Työntekijä 2 – Työpaja kiinteistöpalvelu- ja rakentamisalan rekrytoijille ja HR-asiantuntijoille

Tavoitteena on selvittää, miten kiinteistöpalvelu- ja rakentamisalan rekrytoijat ja HR-asiantuntijat haluaisivat kehittää rekrytointiprosesseja? Miten rekrytointiprosesseista saadaan sujuvampia ja minkälaista dataa he toivoisivat rekrytointipäätösten tueksi.

Paikka: Suomen Tilaajavastuu Oy, Tarvonsalmenkatu 17 B, Espoo
Fasilitointi: Suomen Tilaajavastuu Oy & Bitfactor Oy

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Tilaajavastuu: Luotettava työntekijä -tapahtumat