Ulkomaalaisella työvoimalla on haasteita työllistyä ja samalla rakennus- ja kiinteistöpalvelualoilla on pula osaavista työntekijöistä. Ulkomaalaisille ja ulkomaalaistaustaisille työllistyminen ja työelämään sopeutuminen Suomessa ei ole aina suoraviivaista, sillä työelämän ja työmarkkinoiden tavat eivät ole kaikille työntekijöille aina tiedossa. Ulkomaalaisen työvoiman hyödyntäminen voisi nostaa alan tuottavuutta – miten tätä voitaisiin edistää?

Otamme ratkaisupajassa käsittelyyn mm.

  • Miten työnantaja löytää sopivia työnhakijoita ulkomailta?
  • Miten voidaan helpottaa ulkomaalaisten työnhakua Suomeen?
  • Miten ulkomaalaistaustaiseen työvoiman hyväksikäyttö (alipalkkaus, pimeä työvoima, työntekijän oikeuksien polkeminen) voitaisiin kitkeä?
  • Miten pitäisi perehdyttää ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä työmarkkinoiden pelisääntöihin (mm. oikeudet, vastuut, velvollisuudet, työmaakäytännöt)?
  • Miten edistetään uudelleen työllistyminen ensimmäisen työsuhteen päätyttyä?

Ilmoittaudu ratkaisupajaan.