Tulevaisuuden kiinteistö- ja rakennustyöntekijöiden polut jatkuvaan oppimiseen ja työllistymiseen

Osana TEM:n rahoittamaa Digitaalinen työllistyminen -hanketta toteutetaan kiinteistö- ja rakentamisalan ilmiökartoitusta. Yhdessä toimialan asiantuntijoiden kanssa tunnistetaan alan keskeisimpiä elinikäisen oppimisen ja työllistymisen haasteita. Tulevaisuuspajat ovat jatkumoa ilmiökartoitustyölle ja niissä etsitään yhdessä ratkaisuja haasteisiin.

Työpajassa 21.5. pureudutaan kiinteistö- ja rakentamisalan kouluttajien ja työnantajien toiveisiin ja toiminnan reunaehtoihin.

Vastaako nykyinen KIRA-alan koulutus työelämän tarpeisiin? Mitä taitoja työntekijä tarvitsee muodollisen pätevyyden lisäksi  pärjätäkseen ja viihtyäkseen alalla? Mitä eri toimijat voivat tehdä, jotta kouluista valmistuneet ovat mahdollisimman valmiita muuttuvaan työelämään? Miten voidaan edistää sitä, että valmistuneet hakeutuvat alan töihin?

Tulevaisuuspaja on tarkoitettu erityisesti KIRA-alan opiskelijoille, opinto-ohjaajille, opettajille, koulutuspäälliköille sekä työelämäpalveluiden edustajille.

Työpaja järjestetään Metropolian uudella kampuksella yhteistyönä Metropolian, Stadin ammattiopiston sekä Hahmota Oy:n kanssa.

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Aika: 21.5. klo 9-12
Paikka: Myllypurontie 1, Helsinki (Metropolia)
Fasilitaattori: Peter Tattersall, Hahmota Oy