Osana TEM:n rahoittamaa Digitaalinen työllistyminen -hanketta on toteutettu kiinteistö- ja rakentamisalan ilmiökartoitusta, jossa yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa on tunnistettu keskeisimpiä elinikäisen oppimisen ja työllistymisen haasteita. Kira-alan työelämäyhteistyön suunnittelupaja on jatkoa ilmiökartoitustyölle.

Tavoitteena on auttaa työnantajia löytämään yhteistyömahdollisuuksia ja toteuttamaan vuosisuunnitelma työelämäyhteistyöstä Oulun, Tampereen ja Helsingin ammattioppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa.

Suunnittelupajaan ovat tervetulleita työnantajien, ammattioppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen edustajat.

Lue lisää