Työpajassa laajennetaan ja syvennetään Vastuu Groupin aiemmin aloittamaa ilmiökarttatyötä kiinteistö- ja rakennusalalla.

Lue lisää