Työturvallisuuskeskus järjestää:

Palvelutyössä onnistunut asiakaspalvelu on asiakastilanteen hallintaa alkaen keskustelun aloittamisesta aina lopetukseen asti. Keskustelu voi tapahtua kasvokkain, puhelimessa tai sähköisiä viestintävälineitä käyttäen. Asiakaspalvelussa tarvitaan oikeanlaista palveluasennetta ja -viestinnän osaamista. Ammattitaidon lisäksi tarvitaan vastapuolen aktiivista kuuntelutaitoa ja ratkaisujen esittämiskykyä.

Hyvä asiakaspalvelu vaatii työntekijän riittävää koulutusta ja perehdytystä tehtävään. Työolojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen sekä työyhteisön tuki ovat myös tärkeitä taustatekijöitä.

Koulutuksen teemaa käsitellään lakisääteisten velvoitteiden sekä suositusten ja hyvien käytäntöjen näkökulmasta.

Webinaari toteutetaan Zoom-sovelluksella.

Koulutuksen tarkoituksena on auttaa palvelutyötä tekeviä psykososiaalisen kuormittumisen hallinnassa ja antaa ohjeita haastavan asiakkaan kohtaamiseen erityisesti puhelin- ja verkkopalvelutyössä.

Koulutus on tarkoitettu asiakaspalvelutyötä tekeville, heidän esimiehilleen sekä henkilöstön edustajille.

Ilmoittaudu tästä