Viime vuosina Suomen työmarkkinoilla on tullut esiin ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyviä ongelmia ja hyväksikäyttöä. Tapaukset voivat pahimmissa tapauksissa täyttää työperäisen ihmiskaupan tunnusmerkit. Ongelmia on havaittu erityisesti sellaisilla aloilla, joilla työskentelee paljon alhaisen koulutustason omaavia ja/tai ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, ja joilla käytetään laajalti alihankkijoita.

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNIn tuore opas sisältää lyhyet ohjeet yrityksille työperäisen hyväksikäytön riskeistä sekä siitä, miten välttää joutumasta osalliseksi hyväksikäyttötapauksiin. Ohjeistus toimii tieto- ja riskinhallintatyökaluna, jonka avulla voidaan edistää eettisesti kestävää ja ihmisoikeudet huomioonottavaa yritystoimintaa. Oppaan tarkistuslistat sisältävät erilaisia toimenpiteitä, joilla yritykset voivat vähentää hyväksikäytön riskiä etenkin alihankinta- ja tuotantoketjuissa.

Tutustu oppaaseen tästä

Lue myös: Kiinteistötyönantajien jäsenyritykset ovat vastuullisia palvelukumppaneita