Helsingin seudun ympäristöpalvelut on myöntänyt vuoden 2017 ilmastopalkinnon vantaalaiselle H & A Siivouspalvelulle. Yritys on Kiinteistötyönantajien jäsenyritys. HSY jakoi palkinnot toimijoille, jotka ovat aktiivisesti ja innovatiivisesti toimineet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä edistäneet seudun ilmastotavoitteiden saavuttamista.

H & A Siivouspalvelun kilpailuvalttina ympäristönäkökohdat

HSY:n palkintoraati totesi siivousalan hyvin kilpailluksi alaksi ja yritys on osannut hienosti nostaa ympäristönäkökohdat kilpailuvaltikseen. Raati näkee H & A Siivouspalvelun oman alansa edelläkävijänä.

Palkittu yritys on onnistunut pienentämään logistiikasta aiheutuvia ilmastopäästöjä. Reittisuunnittelun kulmakiviä ovat pyöräily, kävely ja julkiset kulkuneuvot. Työntekijän asiakaskohteet valitaan siten, että kulkeminen taittuu näillä mahdollisimman helposti. Samalla on saatu säästöä matkakuluihin. Lisäksi sporttipassikampanja palkitsee ahkerimmat arkiliikkujat.

H & A Siivouspalvelut on kutistanut kemikaaleista syntyvää ympäristökuormitusta. Suuri osa puhdistusaineista on ympäristömerkittyjä ja kemikaalien käyttöä suitsivat annostusjärjestelmät sekä uudet laitteet ja siivousmenetelmät. Henkilöstön ympäristökoulutus on keskeisessä roolissa yrityksen toiminnassa. H & A Siivouspalvelulla on ollut Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä käytössään vuodesta 2012 asti.