Kiinteistötyönantajat ry on pettynyt opetus- ja kulttuuriministeriön tekemään päätökseen kiinteistöpalvelualan ammatillisten tutkintojen uusiksi nimiksi. OKM:n 17.2.2016 antamassa asetuksessa kiinteistöpalvelualan uusien tutkintojen nimiksi tulivat Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Nimet ovat ristiriidassa kiinteistö- ja kotityöpalvelualan koulutustoimikunnan esityksen perustelujen ja alan työllistäjien näkemysten kanssa sekä koko toimialan osaamisen kehitysnäkymien kannalta.

Kiinteistötyönantajat on alusta lähtien ollut kiinteistö- ja kotityöpalvelualan koulutustoimikunnan esityksen takana. Koulutustoimikunnan esitys uusiksi tutkintojen nimiksi oli Kiinteistöpalvelualan perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto.

Kiinteistöpalvelut pitävät sisällään muun muassa kiinteistöhuollon, tekniset palvelut, ulkoalueiden hoidon ja siivouksen (ks. Kiinteistöliiketoiminnan sanasto s. 54), joten ainoastaan yhden toimialan nostaminen kattokäsitteen rinnalle tuntuu paitsi keinotekoiselta ja epäjohdonmukaiselta myös harhaanjohtavalta. Alan työnantajien isona huolena on tutkintojen vetovoiman hiipuminen ja markkinoimisen hankaloituminen jo ennestään heikosti tunnetun alan kohdalla.

OKM:n asetus