ISS Palvelut on mukana uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan synnyttämiseen tähtäävässä kokeiluhankkeessa, jossa kiinteistöalalle kehitetään uutta mallia korjaustarpeen ja korjauskustannusten ennakointiin.

Kiinteistön rakennusosien ja talotekniikan digitalisoimiseen tähtäävässä kokeiluhankkeessa yhdistetään saatavissa oleva avoin data, kiinteistön omat rakenne-, järjestelmä- ja laitetiedot sekä tiedot niiden teknisestä käyttöiästä ja kustannuksista. Tavoitteena on, että yhdistetty tietojärjestelmä mahdollistaisi isojenkin kiinteistömassojen korjaustarpeen nykyistä paremman ennakkosuunnittelun.

– On kaikkien etu, että kiinteistönhuolto ja korjaustoimenpiteet tehdään mahdollisimman tehokkaasti ja oikeaan aikaan, ISS:n Service Excellence -yksikön johtaja Harri Nikander sanoo.

Nykyisellään kiinteistöjen huollon ja kunnossapidon suunnittelussa luotetaan pitkälti siihen, mikä rakennusosien ja erilaisten elementtien, käytännössä vaikkapa mattopäällysteen, elinkaareksi on ilmoitettu. Todellista käyttöä ja sen myötä kulumista on voitu huomioida heikosti. Hankkeessa kehitettävä järjestelmä antaisi tulevaisuudessa automaattisesti aikataulutetun pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman kiinteistön tulevista korjaus- ja saneeraustarpeista kustannuksineen.

Lue lisää ISS:n verkkosivuilta

Mukana samassa hankkeessa on myös Are Oy. Lisätietoja hankkeesta Aren verkkosivuilta.