Syksyllä 2016 alkanut Are Oy:n ja Helsingin Diakonissalaitoksen yhteistyö kiinteistöjen ylläpito- ja huoltotehtävissä käynnisti yhteistyön myös työllistämistyön osalta.

Pilotissa Are kehittää yhteistyössä Diakonissalaitoksen ja Suomen Diakoniaopiston kanssa keinoja, joilla työttömyyden kanssa kamppailevat henkilöt saadaan nykyistä tehokkaammin osaksi työelämää. Tavoitteena on parantaa erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia, vaikuttaa positiivisesti heidän hyvinvointiinsa ja edistää yhteiskunnallista osallisuutta.

Työllistämispilotti tuottaa tuloksia

Yhteistyöpilotissa Arelle ohjautuu henkilöitä työkokeiluihin ja työssäoppimisjaksoille. Harjoitteluihin valittujen henkilöiden on työturvallisuuden takia omattava riittävä kielitaito, nuhteeton tausta sekä riittävä fyysinen työkunto. Pilotin tavoitteena on, että kokeiluun valituista 35 prosenttia työllistyy pysyvästi Arelle. Tavoitteen saavuttamiseksi Suomen Diakoniaopisto on kouluttanut Aren esimiehiä toimimaan työnohjaustehtävissä.

Pilotin tulokset ensimmäisen vuoden ajalta ovat olleet positiivia. Vuoden aikana yhteistyön kautta on työllistynyt useita henkilöitä. Yksi Arelle vakituiseen työsuhteeseen palkatuista työntekijöistä palkittiin marraskuussa yksikön kuukauden työntekijänä. Palkinnon perusteena oli asiakkailta ja Aren henkilökunnalta saatu positiivinen palaute ja erinomainen suoriutuminen työtehtävissä.

Are Oy:n alkuperäinen tiedote