Hallitus on tänään julkaissut vaihtelevan työajan työsopimuksia koskevan lakiesityksen, joka annetaan eduskunnalle. Hallitus esittää säädettäväksi pelisääntöjä koskien sellaisia työsopimuksia, joissa on sovittu vaihtelevasta työajasta.

Vaihtelevalla työaikaehdolla tarkoitetaan työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee työnantajan tarjoaman työn perusteella työsopimuksen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä tai työaikajärjestelyä, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä erikseen kutsuttaessa.

Jatkossa tällainen työsopimus voidaan tehdä työntekijän pyynnöstä tai jos työnantajan työvoiman tarve ei ole kiinteä.

Lue tarkemmin aiheesta jäsenextrasta.