Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa on raportti kiinteistöalan yritystoiminnasta, markkinoista ja kehityslinjoista. Raportti tarjoaa ajantasaista ja kattavaa tietoa kiinteistöalan kansantaloudellisesta asemasta, kiinteistöpalvelujen markkinoista, työllisyyden ja ammatillisen koulutuksen rakenteesta, alan yritystoiminnasta sekä yritysten taloudellisesta asemasta.

Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa 2019 on tilastollinen päivitys vuonna 2018 valmistuneelle toimiala- ja suhdanneraportille, jonka pohjana oli noin kymmenen vuotta sitten valmistunut Kiinteistöpalvelut ry:n (nyk. Kiinteistötyönantajat ry) ja Invest in Finlandin teettämä selvitys.

Raportti toimii elinkeinopoliittisena pohjapaperina ja tietopakettina, kun laaditaan kiinteistöalaa koskevia toimenpide-ehdotuksia.

Raportin on laatinut tutkija Pekka Lith, Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith.

Tutustu raportin yhteenvetoon alla. Raportti kokonaisuudessaan jäsenten käyttöön löytyy jäsenextrasta.