Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa 2020 on raportti kiinteistöalan yritystoiminnasta, markkinoista ja kehityslinjoista. Raportti tarjoaa ajantasaista ja kattavaa tietoa kiinteistöalan kansantaloudellisesta asemasta, kiinteistöpalvelujen markkinoista, työllisyyden ja ammatillisen koulutuksen rakenteesta, alan yritystoiminnasta sekä yritysten taloudellisesta asemasta.

Raportti toimii elinkeinopoliittisena pohjapaperina ja tietopakettina, kun laaditaan kiinteistöalaa koskevia toimenpide-ehdotuksia. Raportin tiedot päivitetään vuosittain.

Raportin on laatinut tutkija Pekka Lith, Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith.

Tutustu raportin yhteenvetoon alla.

Koko raportti on saatavilla jäsenyritysten käyttöön. Tiedustelut: info@kiinteistotyonantajat.fi