Elinkeinoelämän ja opettajankouluttajien kutsuseminaari, OK!Akatemia, järjestettiin 26. elokuuta. Myös Kiinteistötyönantajat oli jälleen mukana seminaarin suunnittelussa ja tapahtumajärjestelyissä. Alan yritysvierailukohteena oli tällä kertaa Lassila & Tikanoja.

OK!Akatemia on opettajankouluttajille suunnattu Talous ja nuoret TATin ja elinkeinoelämän vuotuinen seminaari, joka sisältää muun muassa yritysvierailuja ja asiantuntijapuheenvuoroja vaihtuvasta teemasta.

Koronan vuoksi täysin virtuaalisesti järjestetyn tapahtuman teemana oli tänä vuonna ilmastonmuutos. Lukuisilla eri alojen virtuaalisilla yritysvierailuilla käsiteltiin myös muita ajankohtaisia teemoja, kuten koronan vaikutuksia yrityksissä, yritys-oppilaitos -yhteistyön eri mahdollisuuksia sekä yleisemmin tulevaisuuden osaamistarpeita.

Seminaaripäivän alkuun kuultiin tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon terveiset tapahtuman osallistujille ja tähän päälle vaikuttavat asiantuntijapuheenvuorot Ilmastoveivi2019-aktiivinia tunnetulta Laura Kolehmaiselta sekä Nordean Suomen maajohtaja Ari Kaperilta.

Puhujien viesteissä korostui ilmastotoimien kokonaisvaltaisuus. Ympäristökysymykset tulee huomioida kaikilla yhteiskunnan tasoilla koulutuksesta yritysten liiketoimintaan.

Asiakaspalvelutaidot osaamisen keskiössä 

Lassila & Tikanojan yritysvierailua emännöi yrityksen koulutus- ja resurssisuunnittelija Mari Touré. Lisäksi aluejohtaja Juha Nurminen, ympäristöjohtamisen liiketoimintapäällikkö Olli Miettinen, asiakasryhmän päällikkö Kiti Kontio ja yksikön päällikkö Olli Mäkynen kertoivat kukin vuorollaan työskentelystä L&T:llä. Keskustelua koordinoi projektipäällikkö Janne Suntio RATEKOsta.

Ilmastoteemaan kytkeytyvissä puheenvuoroissa esiin nousivat muun muassa yrityksen arvot ja työn merkityksellisyys – L&T:llä voi konkreettisesti olla mukana vaikuttamassa ilmastonmuutokseen. Näiden tekijöiden koetaan myös olevan valttikortteja hyviä työntekijöitä rekrytoitaessa. Työntekijän oma asenne ja motivaatio ovat ratkaisevassa asemassa, kun puhutaan käytännön teoista ja valinnoista arjessa.

Nykyisistä ja tulevaisuuden osaamistarpeista käytiin laajaa keskustelua. Päällimmäisenä toiveena työelämän edustajat nostivat esiin nuorten sosiaalisiin taitoihin, asiakaspalvelutaitoihin sekä ryhmätyöskentelytaitoihin panostamisen kouluissa ja oppilaitoksissa. Pelkkä substanssiosaaminen ei siis riitä.

”Esimerkiksi siivooja työskentelee usein kohteessa yksin ja toimii yrityksen käyntikorttina asiakkaan suuntaan. Tällöin on tärkeää, että osaa kohdata asiakkaat oikein ja ottaa palautetta vastaan,” osaamistarpeita pohti Kiti Kontio.

Kiinteistötyönantajien elinkeinopoliittisen asiantuntijan Tiia Braxin mukaan asiakaslähtöisyys ja asiakastarpeiden ymmärrys on huomioitu alan ammatillista koulutusta uudistettaessa, joten ammattiin valmistuvien osaamisen toivotaan vastaavan tavoiteltuja taitoja myös tältä osin.

Monipuolista yhteistyötä kouluttajien kanssa

L&T:läiset kertoivat myös monipuolisista yritys-oppilaitos -yhteistyön muodoista. Yrityksen asiantuntijat ovat kysyttyjä luennoitsijavieraita oppilaitoksissa ja toisaalta hyviä kokemuksia on saatu myös yhteisistä projekteista. Tavallisia ovat myös harjoittelut suorittavissa tehtävissä tai vaikkapa myynnin puolella.

Kokemukset tästä ensimmäistä kertaa täysin virtuaalisesti toteutetusta vierailusta olivat osallistujien mukaan positiiviset ja vierailuun varattu, noin tunnin mittainen aika vierähtikin nopeasti.

 

Lassila & Tikanojan yrityshistorian juuret ulottuvat pitkälle. Yritys perustettiin vuonna 1905 tukkuliikkeeksi, josta monien vaiheiden kautta on kehittynyt merkittävä palveluyritys. L&T toimii kiertotalouden ytimessä, ja yrityksen tavoitteena onkin jatkuvasti kasvattaa toiminnan hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. L&T työllistää 8 200 henkilöä ja toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 784,3 miljoonaa euroa.

OK!Akatemian verkkotallenne tulee saataville myöhemmin.