Toimisto tutuksi -juttusarja esittelee Kiinteistötyönantajien toimiston henkilökunnan ja liitossa tehtävää työtä. Sarjan aluksi tutustumme toimiston uusimpaan vahvistukseen, työmarkkina-asiantuntija Anna Vantuseen.

Poikkeuksellinen vuosi on heittänyt Anna Vantusen työoikeuden syvään päätyyn heti työuran alkumetreillä. Viime vuoden lokakuussa Kiinteistötyönantajissa aloittaneen, tuoreen oikeustieteen maisterin vuosi alkoi vauhdikkaissa merkeissä kiinteistöalan työehtosopimusneuvotteluilla. Kun neuvottelut saatiin parin kuukauden tiukan väännön jälkeen päätökseen, koronaviruspandemia oli saavuttanut Suomen.

Maaliskuun puolivälissä Kiinteistötyönantajien toimisto siirtyi etätöihin. Anna kertoo, että globaali pandemia toi mukanaan paitsi kiireen myös kokonaan uudenlaisia työhön liittyviä haasteita.

– Korona ja siihen liittyvät suojatoimenpiteet ovat tuoneet työelämäjuridiikan puolella esiin paljon uusia tilanteita, joiden selvittely on vaatinut aikaa ja yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa. Jatkuvasti on tullut eteen kysymyksiä, joihin kukaan ei oikeastaan tiedä oikeaa vastausta. Näitä olemme päässeet sitten työmarkkina-asiantuntijoiden kesken ratkomaan.

Työmarkkina-asiantuntija auttaa ongelmatilanteissa

Työmarkkina-asiantuntijan keskeisimpiin työtehtäviin kuuluu liiton jäsenille puhelimitse ja sähköpostilla annettava työsuhdeneuvonta. Tyypillisesti kysymykset liittyvät työaikaan, erilaisiin poissaoloihin, työehtosopimuksen soveltamiseen sekä vuosiloma- ja yhteistoiminta-asioihin.

– Lisäksi hoidamme erimielisyysasioita ja neuvomme yrityksiä esimerkiksi työsopimusten tekemisessä, erilaisten työaikamuotojen soveltamisessa ja työsopimuksen päättämiseen liittyvissä tilanteissa.

Neuvontatyön sisältö vaihtelee päivittäin.

– Välillä tulee yksinkertaisempia kysymyksiä, joihin pystyn vastaamaan heti, mutta monesti kysymykset vaativat myös laajempaa selvittelyä.

Työssä tarvitaan sosiaalisia taitoja ja hyviä neuvottelutaitoja. Lisäksi työ edellyttää laajojen kokonaisuuksien hahmottamista ja toisaalta pikkutarkkuutta lain ja TES-määräysten tulkinnassa. Työsuhdeneuvonnan ohella työhön kuuluu jonkin verran sisällöntuotantoa, kuten erilaisten ohjeiden laatimista, joista sitten viestitään liiton verkkosivuilla ja uutiskirjeissä.

Arvokasta kokemusta työehtosopimusneuvotteluista

Annan kiinnostus työoikeuteen heräsi jo opiskeluaikana Helsingin oikeustieteellisessä opintojen ja lakimiesharjoittelijana työskentelyn myötä.

– Valmistumiseni jälkeen halusin hakeutua alalle, jossa pääsen kehittämään osaamistani työoikeuden parissa. Kiinteistötyönantajissa tämä toive on toteutunut.

Anna kertoo nauttivansa siitä, että voi osaamisellaan ja asiantuntijuudellaan auttaa yrityksiä. Lähes päivittäin työssä pääsee myös oppimaan jotain uutta. Erityistä haastetta työhön tuovat sellaiset tilanteet ja ongelmat, joita ei lainsäädännössä tai oikeuskäytännössä ole vielä ratkaistu.

Tähän mennessä mieleenpainuvin työkokemus on ollut kevään työmarkkinakierros.

– Minulle erityisen mielenkiintoinen kokemus oli alkuvuodesta käydyt TES-neuvottelut, joihin osallistuin nyt ensimmäistä kertaa. Pääsin näkemään, mitä kaikkea neuvotteluprosessiin sisältyy ja miten neuvottelutulos lopulta syntyy.