Kiinteistötyönantajien julkaiseman tuoreen Kiinteistöalan talouskatsauksen 1/2021 mukaan Suomen talous on toistaiseksi selviytynyt kohtuullisen hyvin koronakriisistä. Monilla kiinteistösektoreilla epävarmuus on kuitenkin kasvanut entisestään. Myös kiinteistöpalveluiden suhdannetilanne on heikentynyt edelleen, mutta lähitulevaisuuden näkymät ovat kääntyneet positiivisemmiksi.

Koronapandemia iski pahiten palvelualoihin, joiden tilanne synkkeni selkeästi vuoden 2020 aikana. Myös kiinteistöalalla koronakriisin seuraukset näyvät laajalti. Toimistotilakysynnän epävarmuus on kasvanut etätöiden tyhjennettyä toimistot, jonka seurauksena moni yritys pohtiikin tulevia toimitilatarpeitaan ihan uudelta pohjalta. Tässä epävarmassa tilanteessa moni lykkää tilaratkaisujaan koskevia päätöksiä tulevaisuuteen.

Vaikka kiinteistöpalvelujen suhdannetilanne on heikentynyt edelleenkin, niin toivoa paremmasta kuitenkin on, sillä näkymät ovat kääntyneet positiivisemmiksi, sanoo Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén

Kiinteistöpalvelualan suhdannetilanne yhä haasteellinen, mutta näkymät kääntyneet lievästi positiivisiksi

EK:n tuoreen suhdannebarometrin mukaan kiinteistöpalveluiden suhdannetilanne on pysynyt selvästi negatiivisena (saldoluku -36) vuoden 2020 keväästä lähtien. Kiinteistöpalveluiden myynnin määrä puolestaan on pysynyt hieman plussan puolella koko kriisin ajan lukuunottamatta vuoden 2020 toista neljännestä, jolloin saldoluku käväisi miinuksella. Kiinteistöpalveluiden suhdanteiden ja myynnin odotetaan säilyvän lähikuukausina jokseenkin ennallaan. Sen sijaan henkilöstöodotusten näkymät kääntyivät positiivisiksi seuraavien kolmen kuukauden saldoluvun olleessa +13.

Pandemia on vaikeuttanut rekrytointia useissa kiinteistöpalveluyrityksissä, mutta tilanne on myös luonut uudenlaisia osaamistarpeita ja positiivisiakin vaikutuksia alalle. Koronakriisin seurauksena tilojen terveellisyyden ja turvallisuuden uskotaan nousevan entistä tärkeämmiksi tekijöiksi ja tilojen väljyyteen, ilmanvaihtoon ja hygieniaan kiinnitetään vielä suurempaa huomiota. Hygieniaosaaminen tullee korostumaan ja esimerkiksi siivouspalveluiden arvostuksen odotetaan kasvavan pandemian johdosta.

Kiinteistöalan talouskatsaus 01/2021

EK:n suhdannebarometri, Kiinteistöpalvelut sivu 24