Kiinteistötyönantajien julkaisema tuore Kiinteistöalan talouskatsaus 2 / 20 kertoo, että koronakriisin vaikutukset näkyvät epävarmuutena kaikilla kiinteistömarkkinoiden osa-alueilla. Tilanne heijastuu myös kiinteistöpalvelualaan: toimitila- ja käyttäjäpalvelujen näkymät painuivat negatiivisiksi.

Isojen kaupunkien keskustat eivät ole koronapandemian jäljiltä entisellään. Ravintoloiden, hotellien, kauppakeskusten ja kivijalkaliikkeiden asiakasvirrat ovat näivettyneet, ja iso osa ihmisistä on siirtynyt toimistoista etätöihin. Tällä kaikella on vaikutus erilaisten toimitilojen kysyntään. Toimitilakysynnän lyhyen ja pidemmän aikavälin näkymät vaikuttavat niin kiinteistökauppaan kuin kiinteistöpalvelujen kysyntään.

Tutustu talouskatsaukseen tästä