Kiinteistöpalvelujen kysyntä on kehittynyt positiivisesti, ja esimerkiksi energianhallintapalvelujen kysynnän arvioidaan lisääntyvän selvästi. Tulevaisuudennäkymät ovat kuitenkin koko kiinteistöalalla tällä hetkellä hyvin epävarmoja. Kiinteistöpalveluissa työvoiman saatavuuden haasteet ovat edelleen merkittäviä. Rakentamisen volyymien odotetaan laskevan, mutta varsinaista romahdusta ei ole näköpiirissä.

Kiinteistöpalvelujen suhdannetilanne on EK:n lokakuisen Suhdannebarometrin mukaan heikentynyt edelleen. Myös lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat laskussa. Kiinteistöpalvelujen myynti on kuitenkin hieman lisääntynyt ja lievää nousua odotetaan myös lähikuukausille. Henkilökunnan määrä on vähentynyt eikä sen osalta kasvua ole näköpiirissä. Ammattitaitoisen työvoiman puute on merkittävä tuotannon ja myynnin kasvun este.

Rakentamisen lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat puolestaan Suhdannebarometrin mukaan selvästi negatiivisia. Rakentamisen volyymit ovat olleet jo muutaman vuoden ajan korkealla tasolla, mutta nyt rakentamiselle luovat haasteita sekä kohonneet kustannukset, kuten rakennusmateriaalien korkeat hinnat, että rahoituksen saatavuuden ja ehtojen kiristyminen. Rakentamisen volyymeissa ei ole kuitenkaan varsinaista romahdusta näköpiirissä. Kiinteistökauppamarkkinoilla koronapandemian aikana patoutunut kysyntä alkoi purkautua nopeasti vuoden 2021 aikana, ja kiinteistösijoituskysyntä on toistaiseksi jatkunut vahvana. Epävarma taloustilanne sumentaa kuitenkin myös kiinteistösijoitusmarkkinoiden näkymiä.

Energianhallintapalvelujen kysyntä on vahvassa kasvussa

Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyritykset arvioivat kiinteistöpalvelujen kysynnän kasvun jatkuneen. Syyskuussa toteutetussa Toimialabarometrissa 42 prosenttia vastaajista arvioi kiinteistöalan palvelujen kokonaiskysynnän lisääntyneen edellisten 12 kuukauden aikana, ja vastaavasti vain neljä prosenttia arvioi kokonaiskysynnän vähentyneen. Myös tulevana vuonna kysynnän odotetaan kasvavan lähes kaikilla kiinteistöpalvelujen toimialoilla ja eri asiakasryhmissä. Vahvimmin kysynnän arvioitiin kehittyneen energianhallintapalveluissa, joiden kysyntää siivittävät sekä kiinteistönomistajien kiristyvät vähähiilisyystavoitteet että energiahintojen voimakas nousu. Lähes kaksi kolmesta vastaajasta arvioi energianhallintapalvelujen kysynnän lisääntyneen edellisten 12 kuukauden aikana, ja tulevaisuudennäkymät ovat tätäkin positiivisempia: jopa 42 prosenttia vastaajista ennustaa energianhallintapalvelujen kysynnän lisääntyvän selvästi tulevana vuonna, ja lisäksi 35 prosenttia arvioi niiden kysynnän lisääntyvän hieman.

Työvoiman saatavuuden arvioidaan edelleen heikkenevän

Ammattimaisen työvoiman puute on pysynyt merkittävänä haasteena kiinteistöpalvelualalla. Kaksi kolmasosaa Toimialabarometrin vastaajista arvioi työvoiman yleisen saatavuuden heikentyneen edellisten 12 kuukauden aikana, ja yli puolet vastaajista ennustaa yleisen saatavuuden heikkenevän edelleen tulevan vuoden aikana.

Toimialabarometrin vastaajat pitivät rekrytointivaikeuksien keskeisimpänä syynä liian hyvää työttömyys- ja sosiaaliturvaa, jonka nosti keskeiseksi haasteeksi 68 prosenttia kaikista barometrin vastaajista. Hakijoiden puute avoimiin tehtäviin on perinteisesti ollut toinen merkittävä rekrytointivaikeuksien syy, ja etenkin isot yritykset pitivät ongelmana myös ulkomaalaisen työvoiman työllistämiseen liittyvää hitautta ja muita ulkomaalaisen työvoiman työllistämisen esteitä. Lähes jokainen vastaaja ennustaa työvoimakustannusten nousevan.

Kiinteistöalan talouskatsauksen on Kiinteistötyönantajat ry:lle toteuttanut KTI Kiinteistötieto Oy. Toimialabarometrikysely tehtiin viidettä kertaa syyskuussa 2022, ja kyselyyn vastasi tällä kertaa 60 Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyritystä.

Tutustu kiinteistöalan talouskatsaukseen

Tutustu EK:n Suhdannebarometriin.