Kiinteistötyönantajat ry:n ja Ammattiliitto Pron hallitukset ovat hyväksyneet 3.3.2022 saavutetun neuvottelutuloksen Kiinteistöalan toimihenkilöitä koskevasta työehtosopimuksesta. Sopimus on yleisen linjan mukainen, ja sopimuskausi on 1.3.2022 – 28.2.2024.

Sopimus nostaa alan palkkoja 1.6.2022 alkaen 1,9 %. Liitot sopivat toisen sopimusvuoden palkantarkistuksista 15.1.2023 mennessä. Jos em. sopimusta ei synny, työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 28.2.2023.

Taulukkopalkkoja, Ilta-, iltavuoro-, yö- ja yövuorolisiä sekä luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1,9 % 1.6.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Uuteen työehtosopimukseen sisältyy mm. seuraavat muutokset:

  • Keskimääräinen työaika voi jatkossa tasoittua entisen 26 viikon sijaan 28 viikon aikana enintään 37,5 tuntiin viikossa
  • Työnantaja ja toimihenkilö saavat sopia varallaolosta ja varallaolokorvauksesta tulee sopia etukäteen. Varallaolokorvauksen soveltamisohjeeseen on lisätty esimerkkejä, joista lisäksi voidaan sopia
  • Yt-lain mukaisen neuvotteluesityksen antamisaika 5 päivää sisältyy kokonaisneuvotteluaikaan työnantajan lomauttaessa työntekijöitä
  • Lisäksi uudesta työehtosopimuksesta löytyy maininta ikääntyneistä sekä etätyöstä

Sopimus koskee noin 10 000 kiinteistöalan toimihenkilöä.

Kerromme sopimuksen sisällöstä tarkemmin jäsenextrassamme.