Sovittelija Janne Metsämäki on 13.3. jättänyt sovintoehdotuksen kiinteistöpalvelualaa koskevassa työriidassa. Kiinteistötyönantajat ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ilmoittavat ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä tänään 14.3. iltapäivällä.

Mikäli sovintoehdotus

  • hyväksytään, peruuntuvat kaikki PAMin ilmoittamat työtaistelutoimenpiteet
  • hylätään, PAMin 1.3.2022 ilmoittama työnseisaus alkaa tiistaina 15.3.2022 klo 16 ja perjantaina 4.3.2022 klo 06.00 alkanut ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu. Lakko koskee PAMin erikseen ilmoittamia yrityksiä tai kohteita ja se päättyy 18.3.

Uusi lakkoilmoitus

Palvelualojen ammattiliitto PAM on 12.3.2022 ilmoittanut uusista koko kiinteistöpalvelualaa koskevista työnseisauksista, jotka järjestetään lakkoina. Lakot koskevat kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen mukaista työtä koko alalla. Ilmoituksen mukaan työnseisaukset alkavat 28.3.2022 klo 00.01 alkaen ja päättyvät 30.3.2022. klo 23.59 tai ennen klo 23.59 alkaneen työvuoron päätyttyä.

Työnseisaukset eivät koske hätätyötä eivätkä tehtäviä, joissa ne vaarantaisivat yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisivat yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa.