Kiinteistötyönantajat ry neuvottelee kiinteistöalan yleissitovat työehtosopimukset yhdessä Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Ammattiliitto Pro:n kanssa.

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus ja kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus ovat molemmat voimassa 31.1.2018 saakka.