Vuoden rakennuttajaksi 2017 on valittu Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, joka monipuolisesti kehittää kampusalueistaan yrityselämän, tutkimuksen ja oppimisen kohtaamispaikkoja. Suomen Yliopistokiinteistöjen toiminnan ja rakennuttamisen ytimessä näkyvät vahvasti innovatiivisuus, käyttäjien muuttuvat tarpeet sekä vastuullisuus.

Vuoden rakennuttajan valinnut raati nosti esille valintaperusteluissaan erityisesti Suomen Yliopistokiinteistöjen halun kehittää rakennuttamista ja kiinteistöalaa niin kokeiluhankkeiden kuin kaupunkistrategiaa ja kiinteistöjohtamista yhdistävän kampuskehittämisen kautta.

Kehittämistä käyttäjät ja uudet työskentelemisen tavat huomioiden

Tampereen teknillisen yliopiston Hervannan-kampuksen ytimessä sijaitsevan Kampusareenan toteutuksen tausta-ajatuksena on ollut, että kohtaamisista versoo uutta liiketoimintaa. Kampusareenalla kohtaavat eri alojen yritykset, tutkijat, opiskelijat ja alumnit.

Samanlaista innovatiivista otetta Suomen Yliopistokiinteistöt soveltaa myös muuhun toimintaansa ja erityisesti käyttäjälähtöisyys sekä sen ilmentyminen luottamuksen rakentamisen kautta on ollut keskeisenä tekijänä kaikissa viimeaikaisissa hankkeissa. Kampusareena kohtaamispaikkana on nostettu esille myös eurooppalaisella tasolla muun muassa Interreg Europen -ohjelmissa.

Suomen Yliopistokiinteistöt on tehnyt pitkään työtä rakennuttamisen uudistamiseksi käyttäjälähtöisyyden näkökulmasta ottaen esimerkiksi omassa toimintaympäristössään yliopistomaailman kehittymisen ja murroksen. He keräävät tietoa tilojen tulevilta käyttäjiltä erilaisilla metodeilla, kuten kyselyillä, työpajoilla ja tutustumiskierroksilla, ja integroivat käyttäjiltä saatua tietoa rakennuttamisen prosessiin.

Yliopistokiinteistöjen tilojen käytön kehittämistä ja rakennuttamista voi kutsua rakennusalan palvelumuotoiluksi, jossa jatkuvasti haetaan tilankäyttäjien kannalta parasta mahdollista käytön kombinaatiota ottamalla huomioon digitaalisuuden kehitys ja uudet työn tekemisen tavat.

Alkuperäinen tiedote RAKLin sivuilla

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on Kiinteistötyönantajien jäsen.