Kiinteistöpalvelualan yritysten digitalisaatio etenee, joskin teknologioissa on vielä runsaasti hyödyntämisen varaa. Asiaa selvitettiin kyselyssä, jossa tarkasteltiin digitaalisuuden hyödyntämisen nykytilaa ja kehityssuuntia Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyritysten keskuudessa.

Edellisen kerran asiaa tutkittiin syksyllä 2016. Tuolloin 79 % vastaajista arvioi digitalisaation muuttavan toimialaa, nyt näin uskoi jo 87 %. Kaksi vuotta sitten 27 % vastaajista koki, ettei digitalisaatiolla ole yrityksen strategian kannalta merkitystä, nyt näin ajatteli vain 14 %.

Digitalisaation avulla saavutetut koetut hyödyt ovat kasvaneet merkittävästi. Vuonna 2016 vastaajista 61 % arvioi saaneensa digitalisaatiosta vähintään jonkin verran hyötyä. Nyt näin arvioi 81 % eli kasvua on jopa 20 %.

– Kaikki mittarit ovat menossa oikeaan suuntaan, kun arvioidaan yritysten kykyä omaksua uusia digitaalisia ratkaisuja. Kahdessa vuodessa asenteissa ja uusien teknologioiden käyttöönotossa on selvästi tapahtunut muutos, kommentoi tuloksia kyselyn toteuttanut tekniikan tohtori Jukka Puhto BES Built Environment Services Oy:stä.

Liiketoiminnan tehostamista

Kiinteistöpalvelualan toimijat ja asiakkaat ovat hyvin erilaisia. Suuret yritykset toimivat digitalisaation edelläkävijöinä, mutta on tärkeää, että myös pienemmät yritykset seuraavat kehitystä ja tutustuvat mahdollisuuksiin. Asiakkaiden vaatimukset ovat kyselyn perusteella kuitenkin vasta toiseksi tärkein motiivi liiketoiminnan digitalisoinnin kehittämiseen (31 %). Keskeisin motiivi on toiminnan tehokkuuden parantaminen (76 %).

– Digikehitys keskittyy enemmän yritysten nykyisen liiketoiminnan tehostamiseen kuin uuden liiketoiminnan synnyttämiseen. On luonnollista, että perusasiat laitetaan kuntoon ennen kuin aletaan kehittää uutta. Osa yrityksistä kuitenkin kokeilee jo rohkeasti myös uusia teknologioita kuten droneja, robotiikkaa ja IoT:ta, Puhto toteaa.

Keskeisimmät haasteet digitalisaatiolle ovat yrityksen riittämättömät resurssit, riittämätön osaaminen sekä riittämätön ymmärrys siitä, miten digitalisaatiota voi hyödyntää omassa toiminnassa. Hyödyllisimmiksi koetut keinot digitalisaation tukemiseen puolestaan ovat kehitysprojektit yhteistyössä muiden alan yritysten kanssa, yritys- tai organisaatiokohtainen konsultointi digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseksi sekä tutkimukset ja raportit aiheesta.

Digitalisaatio nähdään alan yrityksissä jo laajemmin kuin tietojärjestelmähankkeina tai toiminnanohjausjärjestelmien rakentamisena. Keskeisimmiksi digikehitysalueiksi mainitaan silti edelleen toiminnanohjausjärjestelmät (25 %) sekä tiedonhallinta ja arkistointi, joita seuraavat tuotannonohjaus, henkilöstöhallinto ja taloushallinto.

Tietoisuus on selvästi kasvanut eikä digitaalisuus ole yhtä suuri uhka kuin aiemmin

Teknologioissa vielä paljon omaksuttavaa

On luonnollista, että kehitys kulkee kohti digitalisaation parempaa hyödyntämistä. Kiinnostavampaa on tarkastella teknologioita ja niiden käyttöä.

Kiinteistöpalvelualalla käytetyimpiä teknologioita ovat mobiili- ja paikkatietoteknologia. Keskeisimmät vielä kehitys- tai pilotointivaiheessa olevat teknologiat ovat tietomallintaminen, robotiikka, tekoäly/koneoppiminen ja big datan hyödyntäminen.

Käytetyimpiä sähköisiä järjestelmiä ovat sähköinen laskutus, pilvipalvelut ja sähköinen asiakaspalvelu. Keskeisimmät kehitettävät sähköiset järjestelmät ovat extranet asiakkaille, asiakassuhteiden hallintajärjestelmä ja ohjelmistorobotiikka.

– Tyypillisesti kiinteistöjen huoltajilla on taskussa mobiililaite ja autossa paikkatietoteknologiaa, josta voidaan seurata auton liikkeitä. Sähköinen laskutus on ollut käytössä jo pitkään ja digitaaliset asiakaspalveluratkaisut ovat olleet viime aikoina lisääntymään päin, kommentoi Kiinteistötyönantajien toimitusjohtaja Pia Gramén.

Tekoäly ja esimerkiksi lisätyn todellisuuden ratkaisut tarjoavat kiinteistöjen ylläpidolle mittavia mahdollisuuksia, mutta niiden ei voida juurikaan sanoa olevan vielä käytössä. Kyselyn mukaan vähiten kiinnostavia teknologioita ovat CAVE-virtuaaliympäristöt, lisätty todellisuus ja 3D-tulostaminen. Vähiten kiinnostavia sähköisiä järjestelmiä puolestaan ovat chatbotit, ohjelmistorobotiikka ja hankintajärjestelmät.

Vaikka mitään merkittävää mullistusta ei edelliseen kyselyyn verrattuna ole tapahtunut, on KIRAHub (ent. KIRA-digi) selvästi onnistunut lisäämään tietoisuutta digitalisaation hyödyistä ja mahdollisuuksista. KIRAHub tarjoaa yrityksille vipuvoimaa uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä ja toteuttamisessa.

– Suosittelen tutustumaan KIRAHubiin ja tarttumaan alan yhteisen verkoston mahdollisuuksiin, Gramén sanoo.

Koulutus vastaa kysyntään

Digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto lisää kiinteistöpalvelualan vetovoimaa uuden sukupolven työllistäjänä, mutta edellyttää myös jatkuvaa kouluttautumista ja elinikäistä oppimista. Koulutustarve digitalisaation osalta on tiedostettu ja alan koulutuksen rakenteita, sisältöjä ja opetusta kehitetään muutosten tahdissa.

 

Kyselyn toteutti BES Built Environment Services marras-joulukuussa 2018. Kysely lähetettiin 387 yritykselle ja vastauksia saatiin yhteensä 70, joten vastausprosentti oli 18,1. Vastaajista 87 % edusti yrityksen johtoa.

Lisätiedot:
Jukka Puhto, toimitusjohtaja, BES Built Environment Services, p. 050 550 1234
Pia Gramén, toimitusjohtaja, Kiinteistötyönantajat ry, p. 040 820 7599