Kiinteistöpalvelualalle on julkaistu alasta ja sen opiskelumahdollisuuksista kertova, nuorille suunnattu verkko-oppimiskokonaisuus. Alustalta löytyy tietoa ja materiaalia muun muassa peruskoulujen ja toisen asteen opinto-ohjauksen sekä alalle perehdyttämisen tueksi. Materiaalin avulla oppilaanohjaaja voi toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista ohjaustehtäväänsä ja kehittää oppilaiden valmiuksia selviytyä muuttuvissa elämäntilanteissa, opintojen nivelvaiheissa ja työuralle siirtymisissä. Alan yrityksille alusta tarjoaa aineistoja esimerkiksi rekrytoinnin ja perehdyttämisen tueksi.

Innostava ja monipuolinen materiaali yhdistää teorian ja käytännön. Nuori saa sen avulla paitsi hyvän käsityksen kiinteistöpalvelualan ammattimaisen toiminnan merkityksestä rakennetulle ympäristölle ja sen käyttäjille myös tietoa alalla työskentelyn myönteisistä vaikutuksista ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Alustalla oleva aineisto koostuu kiinnostavista videoista ja napakoista teksteistä sekä aktivoivista tehtävistä, jotka liittyvät alan koulutuksiin ja arkeen.

Lisätietoja ja alustan kehittämisehdotukset: Janne Suntio,  janne.suntio@rateko.fi

Tutustu tästä kiinteistöpalvelualan verkko-oppimisalustaan