Vanhasta luopuminen on aina muutos ja haaste, mutta juuri sitä alamme kipeästi tarvitsisi, ja siihen meillä olisi nyt ammatillisen koulutuksen reformin ansiosta mahdollisuus.

Me kiinteistöpalveluiden ammattilaiset huolehdimme päivittäin kiinteistöjen ja niiden käyttäjien hyvinvoinnista. Vastaamme työllämme tilojen siisteydestä, hygieenisyydestä ja puhtaudesta sekä kiinteistöjen ja näiden piha-alueiden käytettävyydestä ja toimintakunnosta. Asiakaskohteisiimme kuuluvat muun muassa sairaalat, vanhainkodit, päiväkodit, koulut, hotellit, toimistot, taloyhtiöt, teollisuuskiinteistöt, ravintolat, kauppakeskukset ja liikennevälineet – toimintaympäristömme on siis kaikkea mahdollista vuodeosastoista elintarviketiskeihin.

Merkittävinä työnantajina olemme aktiivisesti osallistuneet kiinteistöpalvelualan ammatillisten tutkintojen uudistamistyöhön. Toimialalta kerryttämämme rikkaan ja monipuolisen kokemuksen ansiosta meillä on ymmärrys ja näkökulma siihen, mitä ja minkälaista osaamista kiinteistöpalveluala tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi osaamme katsoa asioita myös asiakkaidemme silmin.

Ohjenuorana tutkintojen uudistamisessa olemme pitäneet sitä, että tutkintojen perusteiden tulee palvella laaja-alaisesti koko toimialaa myös tulevina vuosina. Tutkintorakenteen terminologian tulee vastata alan virallista sanastoa, lisätä ammattitehtävien houkuttelevuutta ja alan vetovoimaa. Olemme erityisesti peräänkuuluttaneet tutkintojen ja osaamisalojen nimien sekä tutkintonimikkeiden vetovoimaisuutta tulevaisuutta silmällä pitäen. Myös kiinteistöhoitoa opiskelemaan hakeutuvien tulisi löytää mahdollisimman helposti oman osa-alueen koulutus tutkinnoista. Tutkinnoille päätetyt puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan nimet eivät kuitenkaan tue tätä tavoitetta. Kiinteistöpalvelualan houkuttelevuus on meille kaikille alan työnantajille toiminnan elinehto toimintaympäristöstä riippumatta.

Maaliskuussa päättyneellä lausuntokierroksella nähtävillämme olivat Opetushallituksen johdolla laaditut tutkintojen perusteluonnokset. Siivousosaamista käsittelevältä osaltaan ne ajoivat vain yksittäisen ammattialan (sairaalaympäristössä työskentelevien siivoojien) etua, ja tutkinnon rakenteesta puuttui se laaja-alaisuus, jota on alun perin tavoiteltu. Myös asian ympärillä käyty keskustelu on jämähtänyt liiaksi yksittäisen tutkintonimikkeen – laitoshuoltajan – ympärille.

Kiinteistöpalvelualan tulevaisuutta ajatellen on tärkeää, että tutkinnon perusteet on rakennettu hajanaisen ja päällekkäisen tutkintonimikkeistön sijaan keskeisimpien osaamisalojen pohjalta. Toimitilahuoltajan osaamisala on tarkoituksenmukainen ja kattava osaamisala, jossa vaadittava erityisosaaminen voidaan saavuttaa valinnaisten opintojen kautta. Suuntautuminen voi opiskelijasta riippuen ohjautua niin sairaalassa tarvittavaan siivoukseen kuin muiden erityistä osaamista vaativien asiakaskohteiden tarpeisiin.

Suurina yksityisinä työnantajina koemme, että toimialamme ääntä ei ole tähän mennessä kuultu käydyissä keskusteluissa riittävästi ja tasapuolisesti. Painotamme tutkintouudistuksen merkitystä koko kiinteistöpalvelualalle ja vaadimme laajempaa sekä ennakkoluulottomampaa tarkastelua, jossa tavoite ulottuu yksittäisestä tehtävästä koko toimialaa palvelevaksi. Vanhasta luopuminen on aina muutos ja haaste, mutta juuri sitä alamme kipeästi tarvitsisi, ja siihen meillä olisi nyt ammatillisen koulutuksen reformin ansiosta mahdollisuus. Ajantasainen, selkeä ja mahdollisimman monipuolinen tutkintotarjonta on alan työnantajien, työntekijöiden ja alalle opiskelemaan hakeutuvien yhteinen etu toimintaympäristöön katsomatta.

Elli Velling
Koulutuspäällikkö, ISS Palvelut Oy

Merja Oljakka
Henkilöstön kehitysjohtaja, SOL Palvelut Oy