EK:n lokakuun Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat suhdannetilanteen hiipuneen syksyn aikana kaikilla päätoimialoilla.

Kiinteistöpalveluiden suhdannetilanne on EK:n lokakuun Suhdannebarometrin mukaan jatkunut syksyn aikana kohtalaisena. Kiinteistöpalveluiden myynti on viime kuukausina jatkanut kasvuaan ja odotukset myynnistä ovat varovaisen myönteiset. Henkilöstöä arvioidaan vielä lisättävän, mutta rekrytointivaikeudet ovat kasvaneet entisestään. Yleisen suhdannekuvan odotetaan heikentyvän loppuvuoden aikana selvästi.

Kiinteistöpalveluiden tämän hetken suhdannetilanne oli EK:n Suhdannebarometrin mukaan 13, kun se vuosi sitten lokakuussa oli 23. Lähitulevaisuuden suhdannenäkymien saldoluku oli -31 (2018 lokakuussa 0).

Barometriin vastaajista 58 % (2018 lokakuussa 57 %) arvioi ammattityövoiman puutteen olevan esteenä myynnin kasvulle.

Tiedot perustuvat Elinkeinoelämä keskusliitto EK:n suhdannebarometriin.

EK:n Suhdannebarometri
EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa. EK tiedusteli yrityksiltä lokakuussa 2019 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi 1 169 yritystä, joilla on Suomessa yli 250 000 työntekijää.