Ensimmäistä englannin kielellä järjestettävää puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kotityöpalvelujen osaamisalan oppisopimuskoulutusta pilotoidaan Sivex Oy:ssä. Koulutukseen osallistuu noin kolmannes yrityksen kansainvälisestä henkilöstöstä.

Siivousalalla pääkaupunkiseudulla toimiva Sivex Oy on mukana ammatillista koulutusta järjestävän Keudan helmikuulle kestävässä pilottikoulutuksessa. Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvat Sivexin työntekijät suorittavat oppisopimuksella tutkinnon osia puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta kotityöpalvelujen osaamisalassa.

Pula englanninkielisestä ammatillisesta koulutuksesta

Lähivuosina tarvitaan tuhansia uusia kiinteistöpalvelualan ammattilaisia. Englanninkielinen ammatillinen koulutus sujuvoittaisi ulkomaalaistaustaisten työllistymistä ja auttaisi vastaamaan työvoimatarpeeseen. Pääkaupunkiseudulla jo yli puolet siivousalalla toimivista on ulkomaalaistaustaisia eikä sujuva suomen kielen taito ole yleensäkään kaikissa yrityksissä edellytys työtehtävien hyvälle hoitamiselle.

Tällä hetkellä kuudellatoista ammatillisen koulutuksen järjestäjällä on lupa järjestää englanninkielistä tutkintokoulutusta. Luvan myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö. Työelämän toivomus olisi, että koulutuksen järjestäjät voisivat itse päättää tutkintokielestä.

Keuda aloitti pilotin

Keuda aloitti puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan englanninkielisten oppisopimuskoulutusten järjestämisen tämän vuoden tammikuussa. Ensin suoritetaan tutkinnon osa ’Providing home cleaning services’. Mielenkiinnon ja osaamisen mukaan opiskelijat jatkavat osaan ’Provision of customer-oriented cleaning and property services´.

– Meillä on ollut muutama englanninkielinen opetusryhmä toimitilahuollon osaamisalassa, mutta kotityöpalvelujen puolella tämä ryhmä on ensimmäinen. Pilotti on osa englanninkielistä kurssitarjotintamme, jota koordinoidaan Keudan Pasilan toimipisteestä, kertoo puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opettaja Maarit Liukolampi.

– Laadimme jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisen suunnitelman, jolla tuetaan opintojen etenemistä. Päätehtävämme on ammatillisen osaamisen kehittäminen, vaikka suomen kielen taidon lisääminen on myös tärkeää.

Sivex tarttui tilaisuuteen

Sivex työllistää noin 30 työntekijää, jotka edustavat yhdeksää eri kansallisuutta. Valtaosan äidinkieli on muu kuin suomi. Toimitusjohtaja Monika Põldkivi kertoo, että yritys on jo aiemmin kannustanut työntekijöitään oppisopimuskoulutukseen, mutta opinnot eivät ole ottaneet tuulta alleen.

– Ajattelin, että kenties haaste onkin suomen kielessä. Mitä jos opiskelu englanniksi motivoisi enemmän? Kuulin sattumalta Keudan saaneen luvan englanninkieliseen koulutukseen ja käynnistävän pilottijaksoa, joten halusin yrityksemme ehdottomasti mukaan. Koulutus on tärkeää tälläkin alalla ja olen huomannut miten ylpeitä ihmiset ovat todistuksistaan. Haluan tarjota kouluttautumismahdollisuuden myös omille työntekijöillemme.

Elokuussa alkoi englanninkielinen oppisopimuskoulutus, johon mukaan lähti Sivexin 15 työntekijää. Matkan varrella muutama on jäänyt pois.

Opiskelijat aloittavat puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kotityöpalvelujen osaamisalan tutkinnon osista. Lopullinen tavoite on saada tutkinnon osat valmiiksi puolentoista vuoden päästä.

Põldkivi haluaa koulutuksella lisätä työntekijöidensä ammattitaitoa, mutta myös sitouttaa heitä yritykseen ja auttaa uralla etenemistä.

– Tehtäväni on varmistaa, että koulutetut ihmiset viihtyvät meillä, saavat loistaa ammattitaidollaan ja jakavat osaamistaan kollegoilleen.

Opiskelua pitkällä tähtäimellä

Sivexin opiskelijat ovat tyytyväisiä mahdollisuuteen saada oppia englanniksi. Oman alan opiskelu suomen kielellä olisi ollut useimmille mahdotonta. Suomen opinnot ovat kaikilla kuitenkin vireillä tavalla tai toisella, ja työelämä tarjoaa luontevan ympäristön kielitaidon kehittymiselle edelleen.

Vuoden Sivexillä työskennellyt Andras Szamely on opiskellut suomea jo kotimaassaan Unkarissa.

– On mukava kehittyä työssään. Ymmärrän paljon siivoukseen liittyvää suomenkielistäkin sanastoa, mutta opittavaa riittää silti. Melkein kaikki asiakkaamme puhuvat tarvittaessa englantia, mutta kaikki eivät halua tai osaa.

– Suomeksi on helpompi opiskella ihan arkisia asioita. Kuuntelen radiota ja katson tv-uutisia tekstitettynä.

Vivian Gargaritano on kotoisin Filippiineiltä ja työskennellyt Sivexillä huhtikuusta alkaen.

– Olen työskennellyt aiemminkin siivoojana ja hain koulutukseen kehittyäkseni ammatissa. Suomea en vielä osaa, mutta suunnitelmissani on oppia kieli ja jäädä tänne asumaan.

Moskovasta kotoisin oleva Polina Nazariti on tyytyväinen koulutukseen. Hän aloitti Sivexillä puolitoista vuotta sitten ja on jo edennyt ohjaajaksi opiskeltuaan ensin suomea itsenäisesti.

– Venäläiseen tyyliin verrattuna opiskelu on erilaista. Opettajien kanssa ollaan enemmän tekemisissä, he auttavat ja heiltä voi huoletta kysyä. Monet asiat käydään läpi myös suomeksi, sillä esimerkiksi suomenkielisten pakkausmerkintöjen ymmärtäminen on tärkeää.

Nazaritin mielestä oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto niille, joilla on edes muutaman kuukauden verran työkokemusta alalta.

– Silloin osaa jo esittää kysymyksiä ja tunnistaa omia heikkouksiaan ja vahvuuksiaan. Vähän kuin siirtyisi kandin tutkinnosta tekemään maisterin tutkintoa – this is like the Master’s in Cleaning.

Lupa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon järjestämiseen englanniksi on 1.1.2019 alkaen ollut Keudalla ja Omnialla.

Kuva: Opiskelijat perehtyvät ohjeistukseen ennen kotisiivouksen aloittamista.