Heikkenevä talousnäkymä painaa kiinteistöpalvelualan yritysten kasvuodotukset jonkin verran viime vuotta matalammiksi. Valtaosa kiinteistöpalveluyrityksistä ennakoi kaikkien alan palvelujen kysynnän säilyvän nykytasollaan tulevan vuoden aikana. Työvoiman saatavuus pysyttelee alan kasvun haasteiden kärjessä, eivätkä alan yritykset odota tilanteeseen nopeaa helpotusta.

Suomen talouskasvu on hidastumassa ja rakentamisen volyymit ovat ympäri maata laskemassa viime vuosien korkealta tasolta. Myös teollisuuden ja palvelualojen suhdannenäkymät ovat EK:n Suhdannebarometrin mukaan entistä negatiivisempia. Kiinteistöpalvelualan suhdannekehitys seuraa talouden yleisiä käänteitä. Alan yritysten odotukset palvelujen kysynnän kehitykselle ovat vakaat, mutta vähemmän positiiviset kuin viime syksynä.

– Talouden yleinen suhdannetilanne heijastuu kiinteistöpalvelualaan viiveellä, mutta jo ensi vuosi tulee olemaan alan yrityksissä haasteellisempi. Lisähaasteita tuovat työlupaprosessien hitaus ja jatkuva työvoimapula, sanoo Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén.

Kiinteistöpalvelujen kysyntänäkymät aiempaa maltillisempia

Syyskuussa toteutetun Toimialabarometrin mukaan Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyritysten näkemykset kiinteistöalan palvelujen kysynnän kehityksestä ovat kautta linjan vähemmän positiivisia kuin viime vuoden kyselyssä. Vastaajista 42 prosenttia arvioi nyt kiinteistöalan palvelujen kokonaiskysynnän lisääntyneen edellisten 12 kuukauden aikana, kun viime syksyn kyselyssä vastaava luku oli 60 prosenttia.

Lähes kaksi kolmasosaa barometrin vastaajista odottaa palvelujen kokonaiskysynnän pysyvän ennallaan tulevan vuoden aikana, ja kolmasosa vastaajista ennakoi maltillisen kasvun jatkuvan. Vuosi sitten kasvua odotti selkeästi yli puolet vastaajista.

Työvoiman saatavuudessa haasteita

Yli 60 prosenttia Toimialabarometrin vastaajista arvioi työvoiman yleisen saatavuuden heikentyneen edellisten 12 kuukauden aikana, eikä tilanteen odoteta kohenevan myöskään tulevan vuoden aikana. Haasteet ovat suurimpia siivouspalveluissa, joissa työvoiman saatavuuden tulevaisuudennäkymät ovat heikentyneet entisestään viime vuoden kyselystä.

Myös heinäkuisen EK:n Suhdannebarometrin vastaajista yli puolet arvioi ammattityövoiman puutteen olevan kiinteistöpalvelualalla kasvun esteenä.

– Alan rekrytointivaikeudet johtuvat useimmin siitä, että avoimiin tehtäviin ei ole sopivia hakijoita. Ratkaisun avaimina työvoimapulaan nähdään muun muassa oppilaitosyhteistyön lisääminen ja ulkomaisen työvoiman saatavuuden helpottaminen, sanoo Gramén.

Kiinteistöalan talouskatsauksen on Kiinteistötyönantajat ry:lle toteuttanut KTI Kiinteistötieto Oy.

Lisätietoja: Pia Gramén, toimitusjohtaja, Kiinteistötyönantajat ry, p. 040 820 7599 tai pia.gramen@kiinteistotyonantajat.fi

Edelliset kiinteistöalan talouskatsaukset