Kiinteistötyönantajat ry vaikuttaa kiinteistöpalvelualan koulutuksen kehittämiseen, laadun varmistamiseen ja alan osaamistarpeiden ennakointiin Opetushallituksen valtakunnallisissa, kolmikantaisissa työryhmissä.

Työelämätoimikunnat

Toimialaa edustavat työelämätoimikunnissa kaudella 1.1.2018 – 31.12.2020 seuraavat jäsenyritystemme edustajat:

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunta
Merja Oljakka, henkilöstön kehitysjohtaja, SOL Palvelut Oy (pj.)

Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikunta
Elli Velling, koulutuspäällikkö, ISS Palvelut Oy

Ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa laadunhallinnan merkitys korostuu. Työelämätoimikuntien tehtävänä on osallistua tutkintonäyttöjen toteutukseen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen.

Osaamisen ennakointifoorumi 

Kiinteistöpalveluala on edustettuna myös Rakennettu ympäristö -ennakointiryhmässä, joka on yksi yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä Opetushallituksen Osaamisen ennakointifoorumissa.

Toimialaa edustavat ennakointiryhmässä kaudella 1.1.2017 – 31.12.2020 koulutuspäällikkö Elli Velling ISS Palveluista sekä elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax Kiinteistötyönantajista.

Osaamistarpeiden ennakoinnin tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millaista osaamista työelämässä tulevaisuudessa tarvitaan. Tuotettua ennakointitietoa hyödynnetään niin ammatillisen kuin korkeakoulutuksenkin laadullisessa ja määrällisessä kehittämisessä.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi

Kiinteistöpalvelualan toimialakohtaisia koulutusasioita käsittelemään ja edistämään on asetettu yhteistyöfoorumi, jossa toimialaa edustavat koulutussuunnittelija Mari Touré L&T:ltä ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax Kiinteistötyönantajista.

Yhteistyöfoorumin tehtävänä on nostaa esiin asioita, joita tarvitaan erityisesti ammatillisen osaamisen ja koulutuksen työelämälähtöisessä kehittämisessä. Yhteistyöllä halutaan varmistaa, että ammatillinen koulutus vastaa kiinteistöpalvelualan nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja lisää alan vetovoimaisuutta. Tavoitteena on myös kehittää yhdessä alan tutkintojen markkinointia ja houkuttelevuutta. Yhteistyöfoorumi voi em. tehtävien lisäksi määritellä muita tehtäviä yhteisen näkemyksen pohjalta. Foorumin tehtävänä on samalla tukea ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa ja seurata reformin vaikutuksia alan osaajien saatavuuteen kansallisesti.