Uusi ammatillisesta koulutuksesta annettu laki, ns. ammatillisen koulutuksen reformi tuli voimaan 1.1.2018. Samalla tulivat voimaan ammatillisen koulutuksen ensimmäiset uudet tutkinnon perusteet. 

Muutoksia kiinteistöpalvelualan tutkinnoissa ja osaamisvaatimuksissa vuonna 2018

Kiinteistöpalvelualan ammatillinen koulutustarjonta koostuu jatkossa kolmesta laaja-alaisesta tutkinnosta: puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (voimaan 1.8.2018), puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto (1.1.2018) sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto (1.1.2018).

  • Perustutkinnossa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: kiinteistönhoidon, toimitilahuollon ja kotityöpalvelujen osaamisalat, joista opiskelija valitsee yhden. Osaamisalojen tutkintonimikkeet ovat kiinteistönhoitaja (PT), toimitilahuoltaja (PT) ja kodinhuoltaja (PT).
    Perustutkinto antaa laajan ammattitaidon kiinteistöpalvelualalle.
  • Ammattitutkinnossa on tarjolla perustutkinnosta tutut kolme osaamisalaa, ja kussakin osaamisalassa on kaksi tutkintonimikettä: kiinteistönhoitaja (AT) tai tekninen kiinteistönhoitaja, toimitilahuoltaja (AT) tai laitoshuoltaja sekä kodinhuoltaja (AT) tai henkilökohtainen avustaja.
    Ammattitutkinto tarjoaa perustutkintoa pidemmälle menevää erityisosaamista alan tehtäviin.

Tutkintojen sisällä on mahdollista räätälöidä aiempaa joustavammin yksilöllisiä osaamisyhdistelmiä ja saman osaamisalan suorittaneilla voi olla toisistaan huomattavasti poikkeavaa osaamista. Erityisesti ammattitutkinnossa olevan toimitilahuollon osaamisalan kohdalla kannattaa olla tarkkana. Jos osaamisalan suorittanut on tutkintonimikkeeltään toimitilahuoltaja (AT)*, hän pystyy toimimaan monipuolisissa asiakaskohteissa. Saman osaamisalan suorittaneen laitoshuoltajan (AT)** osaaminen suuntautuu sairaalaympäristöön. 

  • Erikoisammattitutkinto on suunniteltu kiinteistöpalvelualalla esimiestehtävissä toimivien osaamistarpeisiin. Toisin kuin perus- ja ammattitutkinnoissa, erikoisammattitutkinnossa ei ole osaamisaloja eikä tutkintonimikkeitä.

Ammattitutkinnon ohella eri toimialojen käyttämä yleinen lähiesimiestyön ammattitutkinto tarjoaa jatkossa osaamista palveluohjaajatason tehtävissä toimivien työnjohdollisiin tarpeisiin.

Kiinteistöpalvelualan koulutus

 

 

 

 

 

 

 

 


Uudet tutkinnot pähkinänkuoressa
 (sis. tulostettava pdf)

 

Miksi uudistus on tärkeä toimialalle?

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on ollut päästä eroon toimialaa, sen asiakkaita ja alalle opiskelemaan hakeutuvia haitanneesta sirpaleisuudesta ja päällekkäisyydestä, erityisesti toimitilahuollon osaamisen kohdalla. Samalla on tarjoutunut mahdollisuus uudistaa ammatillisten tutkintojen ammattitaitovaatimukset vastaamaan nykyistä paremmin kiinteistöpalvelualalla tällä hetkellä ja tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista.

Toimialan terveiset koulutuksen järjestäjille (tiedote)

 

Oppisopimuksen rinnalle koulutussopimus

Jatkossa työpaikalla tapahtuva oppiminen voidaan muun muassa järjestää oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena. Oppisopimuskoulutus säilyy pääosin nykymuotoisena. Sen sijaan nykyinen työssäoppiminen korvataan uudella koulutussopimukseen perustuvalla koulutuksella.

  • Oppisopimus perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen työsopimukseen. Oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.
  • Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimus on ei-työsuhteinen koulutusmuoto, josta ei makseta palkkaa. Koulutussopimusta ei voida tehdä, jos opiskelija on jo ennen koulutuksen alkamista työsuhteessa koulutustyöpaikkaan, vaan tällöin koulutusmuodoksi tulisi valita oppisopimus.

Keskeinen muutos verrattuna aiempaan on muun muassa se, että jatkossa työpaikalla tapahtuva oppiminen suunnitellaan ja sovitaan tutkinnon osa kerrallaan. Oppisopimus voidaan solmia joko tutkinnon osaan tähtääväksi tai siten, että tavoitteena on koko tutkinnon suorittaminen. Koulutussopimuksesta sovitaan tutkinnon osa kerrallaan. Lisäksi oppisopimukseen ja koulutussopimukseen perustuvaa koulutusta voidaan yhdistellä joustavasti opiskelijalle suunnitellussa osaamisen hankkimisessa.

Lue EK:n artikkeli Oppisopimus ja koulutussopimus joustavasti käyttöön 1.1.2018

 

Kiinteistötyönantajat ry kannustaa alan yrityksiä aktiiviseen yhteistyöhön oppilaitosten kanssa.

 

Artikkeli päivitetty 2.1.2018.