Vastuullisesti toimivat yritykset menestyvät, ovat elinvoimaisia ja yleensä myös keskimääräistä kannattavampia ja kilpailukykyisempiä. Niin ikään jokainen Kiinteistötyönantajien jäsenyritys on sitoutunut vastuulliseen yritystoimintaan ja harmaan talouden torjuntaan.

Suurin osa yksityisen kiinteistöpalvelualan työntekijöistä, noin 80 prosenttia, työskentelee Kiinteistötyönantajiin järjestäytyneiden ja vastuullisesti toimivien yritysten palveluksessa. Kuitenkin esimerkiksi siivouspalveluja tarjoavan yrityksen perustamiskynnys on suhteellisen matala, ja alalla toimii tuhansia pieniä järjestäytymättömiä toimijoita.

Kiinteistötyönantajat haluaakin muistuttaa palvelujen tilaajia lain edellyttämästä tilaajan velvollisuudesta tarkistaa sopimuskumppanin taustat. Palveluita on mahdollista ostaa reilusti.

Näin Kiinteistötyönantajat edistää kiinteistöpalvelualan vastuullisuutta:

  • Jäsenyritysten työntekijöillä on oltava käytössään veronumerolla varustettu kuvallinen henkilökortti. Laki ei tähän velvoita.
  • Lisäksi liitto on esittänyt veronumerokäytännön laajentamista pakolliseksi koko kiinteistöpalvelualalle.
  • Liiton jäsenet ovat rekisteröityneet Tilaajavastuu.fi-palveluun (Luotettava kumppani) tilaajavastuulain edellyttämillä tiedoilla yrityksestään ja kaikista alihankkijoistaan.
  • Jäseniä sitovat liiton säännöt ja eettiset ohjeet, jotka velvoittavat muun muassa huolehtimaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta.