Vastuullisuus on yksi Kiinteistötyönantajien strategian neljästä painopisteestä. Vastuullisesti toimivat yritykset menestyvät, ovat elinvoimaisia ja yleensä myös keskimääräistä kannattavampia ja kilpailukykyisempiä. Jokainen jäsenyrityksemme on sitoutunut vastuulliseen yritystoimintaan ja harmaan talouden torjuntaan.

Näin Kiinteistötyönantajat edistää kiinteistöpalvelualan vastuullisuutta:

  • Liitto on vuonna 2013 omaehtoisesti velvoittanut jäsenyrityksensä hankkimaan työntekijöilleen veronumerolla varustetun kuvallisen henkilökortin. Laki ei tähän velvoita.
  • Lisäksi liitto on esittänyt veronumerokäytännön laajentamista pakolliseksi koko kiinteistöpalvelualalle.
  • Liiton jäsenet ovat rekisteröityneet Tilaajavastuu.fi-palveluun (Luotettava kumppani) tilaajavastuulain edellyttämillä tiedoilla yrityksestään ja kaikista alihankkijoistaan.
  • Jäseniä sitovat liiton säännöt ja eettiset ohjeet, jotka velvoittavat muun muassa huolehtimaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta.
  • Liitolla on valvontavelvollisuus suhteessa jäsenyrityksiin.

Reilusti tuotettuja palveluja

Suurin osa yksityisen kiinteistöpalvelualan työntekijöistä, noin 80 prosenttia, työskentelee Kiinteistötyönantajiin järjestäytyneiden ja vastuullisesti toimivien yritysten palveluksessa. Kuitenkin esimerkiksi siivouspalveluja tarjoavan yrityksen perustamiskynnys on suhteellisen matala, ja alalla toimii tuhansia pieniä järjestäytymättömiä toimijoita.

Kiinteistötyönantajat haluaa muistuttaa palvelujen tilaajia lain edellyttämästä tilaajan velvollisuudesta tarkistaa sopimuskumppanin taustat. Palveluita on mahdollista ostaa reilusti.