Kiinteistö- ja rakentamisalan järjestöt ovat koonneet yhteen tavoitteensa Suomen elvyttämiseksi ja nostamiseksi ulos koronakriisistä. Järjestöjen yhteisen tavoitteet on toimitettu ympäristöministeriöön tueksi Suomen kestävän kasvun ohjelman valmistelussa.

Kiinteistö- ja rakentamisalan (KIRA) järjestöjen mukaan EU:n elpymispaketti on ainutlaatuinen mahdollisuus vauhdittaa Suomen talouskasvua ja siirtymää vihreään talouteen. Kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttävät parempia kannustimia rakennetun ympäristön uudistamiseen, energiatehokkuuden parantamiseen sekä digitaalisten innovaatioiden vauhdittamiseen.

Komission mukaan elpymispakettia on käytettävä muun muassa julkisten ja yksityisten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen, julkisen liikenteen laajentamiseen ja yhteiskunnan palveluiden digitalisointiin. Rahanjaon tulee perustua myös Euroopan komission maaraportin suosituksiin, joiden mukaan Suomen on ilmastotavoitteiden lisäksi kiinnitettävä huomiota rakenteellisiin uudistuksiin, tuottavuuden parantamiseen sekä investointi- ja työllisyysasteen nostamiseen. Rakennetun ympäristön investoinnit vastaavat näihin kaikkiin tavoitteisiin.

Suomen kestävän kasvun ohjelman panostuksia tulee kohdentaa teollisuuden tarvitsemaan liikenneinfrastruktuuriin sekä suuriin väylähankkeisiin, jotka vivuttavat liikkeelle paljon muuta asunto- ja infrastruktuurirakentamista. Kestävän elvytyksen ryhmä arvioi, että raideinvestoinneilla on suurimmat rakentamisen vipuvaikutukset.

Panostuksilla yrityslähtöiseen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä liikennejärjestelmien digitalisaatioon vahvistamme kestävää infrastruktuuria ja kilpailukykyä.

Koronakriisi aiheutti ennennäkemättömän paineen kuntien taloudelle ja elinvoimalle. Elpymispaketin tulee vahvistaa alueiden kasvua, työllisyyttä ja suomalaisten hyvinvointia. Vaikuttavimmin se tapahtuu investoimalla kaupunkien ja kuntien tärkeisiin palveluihin, kuten kouluihin, päiväkoteihin, sairaaloihin sekä katu- ja pyörätieverkostoihin.

KIRA-järjestöjen viiden kohdan elvytystavoitteet

  • Rakennuskannan ja liikenneväylien uudistaminen on ilmastoteko
  • Kuntien investoinnit luovat kasvupotentiaalia
  • Alueiden elinvoima syntyy työpaikoista ja houkuttelevista asuinympäristöistä
  • Liikenneinvestoinnit liikuttavat Suomea ilmastoystävällisesti
  • Osaamistason nostaminen vaatii panostuksia tutkimus- ja kehitysinvestointeihin sekä koulutukseen

Lue lisää